Eliminera problemen med differentialtryck

Öka tillförlitligheten upp till 10 gånger med elektroniska differentialtryckgivare (dp)

Differenstrycksmätning (dp) används ofta för att mäta nivån i tryck- och vakuumtankar. Men traditionell dp-mätning med impulsledningar och kapillärer har sina nackdelar vad gäller noggrannhet, på grund av temperaturavvikelser till exempel, och den totala ägandekostnaden.

Fördelar

  • Tillförlitlighet: Det nya elektroniska differentialtryckssystemet eliminerar traditionella mekaniska problem, vilket innebär högre mätnoggrannhet, processtillgänglighet och tillförlitlighet.

  • Säkerhet: Differentialtryckssystemets struktur och design minimerar säkerhetsriskerna.

  • Kostnadseffektivitet: Låg total ägandekostnad tack vare kortare installationstid, minskat underhåll, färre driftstopp och minskat behov av reservdelar.

Tillförlitlig, säker och kostnadseffektiv sensorteknologi

Endress+Hausers nya elektroniska differentialtrycksystem, som består av en transmitter med två givare, erbjuder beprövad tryckmätning på ett nytt och innovativt sätt. Transmittern beräknar differentialtrycket från båda givarna och överför nivån, volymen eller massan via 4...20 mA/HART som en 2-trådsloopmatad standardenhet. Det ökar tillförlitligheten och säkerheten, samt sänker kostnaderna.

Sätt punkt för felaktiga mätningar

Bland problemen som ofta uppstår med konventionella dp-system som använder impulsledningar märks igensättning, isbildning, läckor och kondens. Också de dp-system som använder oljefyllda kapillärer får problem i applikationer med föränderliga omgivningstemperaturer. Elektroniska dp Deltabar FMD71 och FMD72 eliminerar dessa problem – du får inte bara exakt uppmätta mätvärden, utan också högre tillförlitlighet och säkerhet i processen.

Den bästa givaren för din applikation

Med våra elektroniska dp-system kan du välja processanslutningar, kopplingshus och mätceller utifrån dina applikationsbehov:

  • Den keramiska cellen Ceraphire® (FMD71) är vakuumresistent och passar bäst i korrosiva och slipande medier. Den bygger på kapacitiv givarteknik och ger ökad säkerhet genom sin självövervakande funktion.

  • Kiselcellen på FMD72 har temperaturkompensation för noggrann mätning - även i applikationer med snabba temperaturförändringar!

Ökad processäkerhet

Säkerhetsrisker minimeras med det nya elektroniska differentialtryckssystemets struktur och design:

  • Eliminering av läckage i ledningar och anslutningar som ofta uppstår i traditionella system

  • Eliminering av kondens eller förångning i ledningarna (inkonsekvens mellan torra/våta delar) samt pluggning/kopplingsproblem

  • Helt vakuumresistenta keramiska Ceraphire®-celler med högsta överbelastningsskydd

©Endress+Hauser
Deltabar FMD 72, med kopplingshus i aluminium ©Endress+Hauser

Ladda ner