Förändringar inom Executive Board

Dr Andreas Mayr får ett större ansvarsområde inom Endress+Hauser; Jörg Stegert ansluter sig till koncernen för att leda HR-avdelningen

Föränding på ledningsnivå inom Endress+Hauser koncernen. Från och med 1 mars 2019 kommer Dr Andreas Mayr att bli ny verksamhetschef, ansvarig för försäljning, produktion och support och därmed får han även ökat ansvar inom ledningsgruppen. På den posten kommer han att agera som vice VD för Matthias Altendorf. Den 1 oktober 2018 anslöt sig Jörg Stegert till koncernen som HR-chef med ansvar att leda hela personalavdelningen.

Incitamentet till omorganiseringen är den alltmer dynamiska digitaliseringen, det fluktuerande ekonomiska och politiska klimatet, och sist men inte minst den fortsätta tillväxten för den internationellt verksamma koncernen. ”Vi vill fortsätta att aktivt utforma denna omvandling”, förklarade Klaus Endress, ordförande i styrelsen. ”Genom att låta koncernens operativa ansvar skötas av en verksamhetschef kan vi frigöra tid för VD:n att fokusera på sina aktiviteter.”

Matthias Altendorf som har lett det familjeägda företaget sedan 2014 kommer att fokusera mer intensivt på att anpassa, utveckla och stärka Endress+Hauser-koncernen, samt på att ytterligare förankra företagets kultur och värden i det globala företagsnätverket. Förutom strategi, affärsutveckling och digitalisering kommer VD:n att fokusera på att ytterligare utvidga verksamheten för laboratorieanalys.

Andreas Mayr (57) var redan medlem i koncernens ledning som direktör för Marknadsföring och Teknologi. Han innehar en doktorstitel i fysik och anslöt sig till Endress+Hauser 1998. I sin nya roll kommer han att fokusera all sin tid och kraft på att hjälpa till att leda koncernen.

Hans efterträdare som VD för Endress+Hauser SE+Co. KG i Maulburg, Tyskland – koncernens centrum för kompetens för nivå- och tryckmätningsteknologi – kommer från och med 1 januari 2019 att vara Dr Peter Selders (49), som fram tills nu har varit chef för den centrala teknologiavdelningen.

HR-avdelningen under ny ledning

Jörg Stegert är sedan 1 oktober 2018 ansvarig för att leda koncernens HR-avdelning. Han kommer från Knorr-Bremse AG i München där han arbetade som HR-chef. Där stöttade han företaget på verkställande nivå och hade övergripande ansvar för projekt inom HR-avdelningen, såsom etablering av internationella strukturer och ett modernt och avancerat IT-landskap för tillämpningar inom HR.

Jörg Stegert är dessutom insatt i frågor rörande intern kommunikation och utbildning och praktik. Han ersätter Roland Kienzler som lämnade företaget för att söka nya utmaningar.

Endress+Hauser-koncernens ledning består även av Dr Manfred Jagiella (direktör, verksamhet för processanalys), informationsdirektör Pieter de Koning (IT), försäljningsdirektör Nikolaus Krüger (försäljning och service), finansdirektör Dr Luc Schultheiss (finans) och chefsjurist Dr Heiner Zehntner (juridik).

Dr Andreas Mayr ©Endress+Hauser

Dr Andreas Mayr får ett större ansvar i Endress+Hauser-koncernens styrelse som verksamhetschef.

Jörg Stegert ©Endress+Hauser

Jörg Stegert har tagit över ansvaret för hela HR-avdelningen inom den globalt verksamma Endress+Hauser-koncernen.

Dr Peter Selders ©Endress+Hauser

Dr Peter Selders blir ny VD för Endress+Hausers centrum för kompetens för nivå- och tryckmätningsteknologi i Maulburg, Tyskland.

Kontakt