Applicator – välj och dimensionera produkter steg för steg online

Förenkla det dagliga konstruktionsarbetet

Vill du snabbt hitta den lämpligaste produkten för din applikation? Applicator är ett praktiskt verktyg för urval och dimensionering av lämpliga mätinstrument. Ange de kända parametrar du har, så fastställer Applicator ett tillförlitligt urval av lämpliga enheter. Med en produktjämförande funktion och länk till djupgående produktinformation kan du försäkra dig om att kunna ta ett säkert beslut. Överföring av utvalda och dimensionerade produkter till konfigureringsfunktionen underlättar för den grundläggande engineeringen.

Hitta snabbt det lämpligaste instrumentet

 • Fastställ vilken mätteknik eller produkt som bäst passar för din bransch

 • Skaffa dig en överblick, jämför och ladda ned produktinformation

 • Hjälper dig med dimensioneringen av mätpunkter inför envetuellt inköp

 • Förenklar dina energi-, flöde-, nivå-, tryck- och temperaturberäkningar

 • Snabb och enkel tillgång till en optimal lösning för din industri

 • Hjälper dig att hitta den bäst lämpade ersättningsprodukten

 • Administrera engineeringsprojekt redan från grunden och lagra relevanta parametrar och dokument för återanvändning

Fördelar

 • Tillförlitlig rekommendation av lämpliga instrument för mätuppgiften

 • Tillgång till Endress+Hausers produktdatabas och uppdaterade produktinformation

 • Produktjämförelse efter dina parametrar och relevant applikation inom din bransch

 • Flexibilitet vid planering och arbetsprocesser

 • Enkel dataöverföring till anskaffning och drift

 • Fri tillgång till online-verktyget eller ladda ned för lokal installation (inkl. projektmodul)

Tillgång till engineeringsdata genom hela livscykeln

Anläggningsdata genereras ända från första planeringsdagen. W@M Life Cycle Management är utformat för att överföra definierade parametrar för valda och dimensionerade instrument till efterföljande faser och processer, med fullständig information om tillgångar under anläggningens hela livscykel.