W@M Engineering - tillförlitlig projektering och spårbarhet

En mängd olika online-verktyg och uppdaterad data förenklar ditt dagliga arbete

Projektering har stor betydelse för en framgångsrik drift. Avancerade verktyg under planeringen förkortar tiden för projektering och minskar anläggningskostnaderna. För att säkerställa tillförlitligheten har du hela tiden tillgång till uppdaterad produktinformation. På så sätt kan du fatta rätt beslut utifrån konsekventa data. W@M Engineering ger dig webbaserade verktyg som möjliggör smidig dataöverföring till inköps- och installationsfaserna i anläggningens livscykel.

Konsekvent data av hög kvalitet

Med webbverktygen kan du välja ut, dimensionera och konfigurera den mest lämpade produkten från välfyllda industrianpassade produktportföljer. Den specifika produktkoden utgör grunden för framställning av specifikationsblad och annan engineeringsdata. Under projekteringsfasen utökas befintliga data med tillagd information. Det öppna gränssnittet underlättar integration och utbyte av data. Anläggningsstrukturen sparas för senare användning.

Elektronisk dokumentation säkerställer spårbarhet

 • Projektplanering och administration

 • Arbeten på scheman för rör och instrumentering (P och ID) samt specifikationsblad

 • Enkel identifiering och lokalisering av instrument och mätpunkter

 • Välj och dimensionera rätt instrument för din applikation enligt dina specifika industriparametrar

 • Dokumentation av alla processer och instrument såsom 2D & 3D modeller och hook-up ritningar

 • Registrerade projekteringsdata för enklare idrifttagning och underhåll

Fördelar

 • Komplett sortiment av de bäst lämpade fältinstrumenten från en enda leverantör

 • Registrera projekteringsdata ända från start för senare användning

 • Fullständig support för dina instrumenteringsprojekt, även för instrument från tredje part

 • Effektiv specifikation, planering och dokumentation via elektroniskt datautbyte

 • Fullständig spårbarhet av instrumenten genom anläggningens hela livscykel

 • Enkel överföring av instrumentdata till inköpsfasen

 • Minska risker, tid, kostnader och öka kvaliteten

Ladda ner