W@M Operations – information för optimerat underhåll

Förbättra underhållet genom tillgång till kritisk enhetsinformation

En klar bild av och detaljerad kunskap om din anläggning är en solid grund för en proaktiv underhållsstrategi. Med relevant och automatiskt uppdaterad anläggningsinformation kan du förbättra drift- och underhållsprocessen kontinuerligt. Kombinationen av data från driften och processerna skapar information som gör det möjligt att besluta om åtgärder för att sänka drift- och underhållskostnaderna samt öka anläggningens tillgänglighet liksom graden av efterlevnad gällande olika regelverk.

Rätt information i rätt tid

Oavsett om det gäller att hitta information för att förbättra reservdelshantering, spåra instrumenthistorik för nyckelhändelser eller övervaka kritiska tillstånd finns uppdaterad enhetsinformation alltid till hands. Med webbaserade verktyg kan du alltid komma åt driftinformation när och var du vill. Tillsammans med mjukvaran för Plant Asset Management och kundanpassade tjänster hjälper dessa verktyg dig att optimera de dagliga underhållsuppgifterna.

Hantera underhållsarbetet på ett effektivt sätt

  • Överför data från konstruktion, inköp och driftsättning till driftfasen

  • Papperslös lagring av information och anläggningsdokumentation

  • Snabb åtkomst till instrumentinformation

  • Överblick av aktuell status för anläggningens installerade bas

  • Spåra händelser och data från driftsättning, kalibrering och underhåll

Fördelar

  • Uppdaterad instrumentinformation dygnet runt under anläggningens livscykel

  • Minimera fel och driftstopp genom effektiv kontroll av den installerade basen

  • Utförlig enhetsinformation för tillförlitlig planering

  • Ökad produktionskvalitet och säkerhet tack vare transparent information

  • Enklare efterlevnad av regelverk tack vare lättåtkomliga rapporter och certifikat

Det schweiziska företaget Emmi beställer Endress+Hausers instrument online och får då tillgång till uppdaterad enhetsinformation.

Ladda ner