W@M Driftsättning – heltäckande dokumenthistorik

Snabbare driftsättning och smidig överföring av dokumentation

Under driftsättningsfasen hjälper vi dig med de rätta tjänsterna och verktyg för att säkerställa optimerade tillgångar och reducera tiden för driftsättning. Med W@M Life Cycle Management får du tillgång till en uppdaterad databas med instrumentinformation och specifik orderdokumentation för framtida underhåll av din utrustning. Du kan spåra viktiga händelser (underhåll, kalibrering, byte av delar, osv.) och ladda ner specialmanualer, driftsättningsparametrar eller reservdelar.

Dokumentation av allt som kräver certifiering

För dokumentation av allt som kräver certifiering överförs och sparas all relevant information som specificerats under engineering-fasen (t.ex. konfigurationsdata) automatiskt för att undvika manuella inmatningsmisstag. Du kan också kontrollera tidigare underhållsplaner, ladda ner korrekt DTM (Device Type Manager) för konfigurering, jämföra mot en kopia av det ursprungliga kalibreringscertifikatet – eller du kanske behöver en kopia av SOP:en (Standard Operating Procedure) – all information och dokumentation finns tillgängligt dygnet runt.

Alla instrument konfigureras på ett optimalt sätt

 • Den bästa instrumentinställningen enligt specifikationerna för din applikation (fit-for-purpose)

 • Tillgång till användarinstruktioner dygnet runt och allmän eller specifik instrumentinformation via serienumret

 • Direktnedladdning av uppdaterade drivrutiner

 • Kontroll av tidigare certifikat och servicerapporter

 • Återskapa arbetsrapporter från loop test, test av inställningar och kalibrering

 • Nedladdning och utskrift av olika certifikat som kalibrering, material, ATEX

Fördelar

 • Snabbare uppstart

 • Optimal parameterisering av instrumentet enligt applikationskraven

 • Korrekt driftsättning samt optimerade instrument och anläggningar

 • Fullständig och säker dokumenthantering inklusive skapande av certifikat

 • Uppfyllande av gällande kvalitetsstandarder

 • Minimera behovet av tidsödande tester