W@M Procurement

Fullända din materialanskaffning och spara tid

Att minska kostnaderna och förbättra datakvaliteten är mycket viktigt för företag som utsätts för hård konkurrens. Elektroniska inköp kan optimera processerna betydligt genom förkortad tidsåtgång för materialförsörjning och inköp. Från förfrågan till fakturan tjänar du på en automatiserad process, antingen via Endress+Hausers nätbutik eller via en integrerad lösning (s.k. eProcurement). W@M Procurement stödjer dessutom dataöverföring till MRO-processer (underhåll, reparation och drift).

Avancerade applikationer för effektivt e-inköp

För att kunna skapa den idealiska lösningen för dig behöver vi förstå dina affärsprocesser och inköpsbehov så att vi kan arbeta tillsammans för att välja rätt applikation och sätta den i verket. Vi hjälper dig både med den tekniska installationen och utbildning av din personal. Under processen drar du nytta av vårt kunnande inom rådgivning och applikationer som vi förvärvat genom år av erfarenhet.

Strömlinjeformade arbetsflöden inom e-inköp

 • Välj produkterna från vårt kompletta sortiment och konfigurera dem snabbt online

 • Behöriga inköpare beställer direkt elektroniskt

 • Snabb och bekväm tillgång till uppdaterad information och dina prisuppgifter

 • Hantera lagerhållning

 • Uppdaterade prognoser för leveranstider för tidsplanering av installation och underhåll

 • Snabba på försörjningskedjan och byten av instrument

Fördelar

 • Personlig rådgivning för att hitta dina idealiska e-inköpslösningar

 • Minimera fel genom att automatisera ditt arbetsflöde

 • Minska onödig väntetid genom att minimera manuell hantering

 • Produktstandardisering och enkel dokumenthantering

 • Inköpsfunktionen och support är öppna dygnet runt

 • Korta projekt- och integrationstider tack vare många års erfarenhet

Ladda ner