Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Underhåll din installerade bas med W@M Portal

Hantera informationen om dina tillgångar effektivt under hela livscykeln

Den webbaserade W@M Portalen ger realtidsövervakning av din process och möjliggör ett proaktivt underhåll av dina instrument. Du får snabb tillgång till viktig information, såsom reservdelar, produkttillgänglighet och rapporter. Snabb tillgång till rätt information håller dina processer igång, till exempel vid reparation eller utbyte av ett instrument eller vid nedladdning av certifikat. Dessutom innebär aktuella data att du kan planera dina underhållsåtgärder på ett tillförlitligt sätt.

Dokumentation, analys och hantering av din installerade bas

 • Enkel navigering och bra överblick över din installerade bas

 • Automatisk dokumentationshantering för Endress+Hauser-instrument, t.ex. certifikat och rapporter

 • Kapacitet att inkludera information om utrustning från andra tillverkare (t.ex. ventiler, pumpar)

 • Task Scheduler för att enkelt planera och genomföra det grundläggande arbetet under drift

 • Loggbok för spårbarhet av kalibrerings-, reparations- och underhållsåtgärder

 • Övervakning av kritikaliteten hos dina instrument i enlighet med analysen av din installerade bas

Fördelar

 • Aktuell information om dina tillgångar tack vare online-anslutning till Endress+Hausers produktdatabas

 • Kortare uppstartstid tack vare snabb tillgång till instrumentinformation dygnet runt

 • Information och dokumentation för installation och utbyte av produkt

 • Bevis på att allt är i enlighet med gällande regelverk med hjälp av åtgärdshistorik och certifikat

 • Datalagring hos Endress+Hauser (W@M Portal) eller på ditt lokala system (W@M Enterprise) enligt dina krav på IT-säkerhet och riktlinjer

 • Enkel integrering i befintliga datoriserade underhållssystem (CMMS) och Endress+Hausers programvara för Plant Asset Management, t.ex. FieldCare och CompuCal.

Minska din arbetsbelastning från engineering till drift

Som en del av W@M Life Cycle Management hjälper den webbaserade W@M Portalen dig att hantera informationen om dina tillgångar. Tillgängliga instrumentdata minskar din arbetsbelastning samtidigt som processkvaliteten förbättras. Enklare planering med tillgång och utbyte av instrumentdata i varje fas av instrumentets livscykel.

Underhållsingenjör Ruud van der Burg berättar om fördelarna med integrering av W@M Portalen i Vrumonas datoriserade underhållssystem.

Ladda ner

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande