Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop
Med aktuella uppgifter kan du förkorta planeringstiden, öka anläggningsutnyttjandet och optimera underhållet.

W@M Life Cycle Management

Ökad produktivitet med information inom räckhåll

Uppgifter som är relevanta för en anläggning och dess komponenter genereras ända från planeringsstadiet och hela vägen genom anläggningens livscykel. W@M Life Cycle Management är en öppen och flexibel informationsplattform med nätbaserade tjänster och lokalt installerade verktyg. Användarna får direktåtkomst till aktuell och detaljerad data, vilket förkortar planeringstiderna, snabbar på inköpsprocesserna och ökar anläggningsutnyttjandet. W@M Life Cycle Management erbjuder funktioner som ökar produktiviteten i alla faser.

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Liknande produkter och tjänster

Produkter
Lösningar
Life Cycle Management

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng