Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

W@M Life Cycle Management

Ökad produktivitet när data och information om mätanordningar finns tillgängliga.

Uppgifter som är relevanta för en anläggning och dess komponenter genereras ända från planeringsstadiet och hela vägen genom anläggningens livscykel. W@M Life Cycle Management är en öppen och flexibel informationsplattform med nätbaserade tjänster och lokalt installerade verktyg. Användarna får direktåtkomst till aktuell och detaljerad data, vilket förkortar planeringstiderna, snabbar på inköpsprocesserna och ökar anläggningsutnyttjandet.
W @ M Life Cycle Management är för ingenjörer ...... och en tjänst för att garantera högre produktivitet.

Ladda ner

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande