W@M Life Cycle Management

Ökad produktivitet med information inom räckhåll

Uppgifter som är relevanta för en anläggning och dess komponenter genereras ända från planeringsstadiet och hela vägen genom anläggningens livscykel. W@M Life Cycle Management är en öppen och flexibel informationsplattform med nätbaserade tjänster och lokalt installerade verktyg. Användarna får direktåtkomst till aktuell och detaljerad data, vilket förkortar planeringstiderna, snabbar på inköpsprocesserna och ökar anläggningsutnyttjandet. W@M Life Cycle Management erbjuder funktioner som ökar produktiviteten i alla faser.

Ladda ner