Enter at least 2 characters to start the search.

W@M Life Cycle Management

Ökad produktivitet när data och information om mätanordningar finns tillgängliga.

Uppgifter som är relevanta för en anläggning och dess komponenter genereras ända från planeringsstadiet och hela vägen genom anläggningens livscykel. W@M Life Cycle Management är en öppen och flexibel informationsplattform med nätbaserade tjänster och lokalt installerade verktyg. Användarna får direktåtkomst till aktuell och detaljerad data, vilket förkortar planeringstiderna, snabbar på inköpsprocesserna och ökar anläggningsutnyttjandet.
W @ M Life Cycle Management är för ingenjörer ...... och en tjänst för att garantera högre produktivitet.

Ladda ner