Enter at least 2 characters to start the search.

Engineeringstjänster

Instrumenterings- och applikationskunskap för att underlätta dina projekt

Med över 60 års erfarenhet och toppmoderna engineering-verktyg delar vårt team för engineeringstjänster ut expertråd för att garantera fullständig planering och utformning av applikationen och ett flexibelt urval av systemkomponenter.

Hur vi kan hjälpa till

Vi hjälper till med att sätta mål, utforska alternativ och göra informerade val för både nya anläggningsprojekt (grönt fält) eller moderniseringsprojekt för anläggningar (brunt fält) för att säkerställa långsiktig optimal produktion.

 • Få expertråd för allt från grundläggande instrumenteringsengineering för anläggningsautomation till ett slutgiltigt Site Acceptance Test (SAT)

 • Få fullständig dokumentation inklusive User and Functional Design Specifications (URS & FDS), väsentliga planer, tekniska konstruktioner och testrapporter

 • Säkerställ systemprestanda med detaljerade kvalitetskontroller som standard, inklusive Factory Acceptanse Testing och Site Acceptance Testing (FAT & SAT)

Fördelar

 • Enklare planering och engineering

  Våra engineeringstjänster för industrin är utformade för att på ett kostnadseffektivt sätt se till att ditt projekt följer schemat och att både deadlines och budget hålls.

 • Ta hjälp av engineering-expertis

  Vår expertkunskap inom projektledning bidrar till effektiv kommunikation och koordinering, så att dina projekt kan genomföras på ett effektivt sätt.

 • Använd moderna och avancerade metoder

  Vi använder standardiserade verktyg och dokumentering (CAD & CAE) för effektiva och konsekventa data- och informationsutbyten, samt tillförlitlig lösningsintegration.

Kontakta oss

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Ladda ner

Andra tjänster