Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct
Servicetjänster för kalibreringshantering

Servicetjänster för kalibreringshantering

Bättre produktions enhetsresultat tack vare harmonierad och optimerad kalibrering

Er konkurrenskraft är beroende av att ni kan upprätthålla och ständigt förbättra produktionseffektiviteten. Våra specialiserade servicetekniker hjälper er att optimera era kalibreringsarbetsflöden efter era behov. Det ökar produktiviteten, säkerställer regelefterlevnaden och upprätthåller produktkvaliteten. Få möjlighet att koncentrera er på kärnverksamheten genom att låta er tillförlitliga partner hantera, optimera och kalibrera den installerade maskinparken.

90 %

färre avvikelser per år

tack vare optimal kalibreringshantering (på en läkemedelsanläggning i Frankrike)

Höjdpunkter

Hur vi kan ge er support

Ni behöver hantera er kalibreringskonfiguration för att vara säkra på att ni efterlever standardkrav. Genom att välja Endress+Hauser som leverantör för anläggningen kan vi se till att alla kalibreringsaktiviteter är kostnadseffektiva och anpassade för processtillgänglighet. Genom bästa utnyttjande av resurser och avancerade kalibreringsmetoder kan vi minska omkalibreringstiden och säkerställa att era processer kan fortsätta köras utan störningar.

  • Expertkonsultation om avvikelsehantering och rotorsaksanalys minskar avvikelserna

  • Optimerade kalibreringsintervall och identifiering av potentiella förbättringar hjälper till att hantera kalibreringskostnaderna på ett effektivt sätt

  • Bestäm kritiska nyckeltal för att skapa transparens och driva en kontinuerlig förbättring

Fördelar

Noggrann processmätning

Endress+Hausers experter inom kalibrerings- och mätteknik hjälper er att noga justera befintliga mättekniska krav, som största tillåtna fel eller avvikelsevarningar. De förbättrar er kalibreringsprocess kontinuerligt genom rotorsaksanalyser av avvikelser och effektiv lösningssökning för att uppnå noll enheter utanför specifikationen.

Noggrann processmätning

Effektivt utnyttjande av stilleståndstider

Den installerade maskinparken bedöms och kalibreringsintervall optimeras. Endress+Hauser ansvarar för samordningen av kalibreringar som utförs av underleverantörer i samarbete med våra kalibreringstekniker. Alla schemalagda arbeten samordnas med produktionen och kalibreringstiden per enhet minskas.

Effektivt utnyttjande av stilleståndstider

Effektiv hantering av kalibreringskostnader

Med godkända nyckeltal och rapporteringsmöten varje månad hjälper vi er att uppnå fullständig transparens av kalibreringskostnader och operativ spetskompetens. Vårt team med kalibreringskonsulter och tekniker hjälper er att säkerställa effektiv och kostnadsbesparande kalibreringshantering genom att använda optimala resurser och avancerade kalibreringsmetoder.

Effektiv hantering av kalibreringskostnader

Kundcase

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng