Servicetjänster för kalibrering av instrument

Håll kvaliteten på era instrument uppdaterad med få avbrott i tillverkningsprocessen

Regelbunden kalibrering är nödvändigt för att instrumenteringen som styr era kritiska processer ska bibehålla sina specifikationer. Endress+Hauser erbjuder lämpliga, spårbara och kostnadseffektiva servicetjänster som åtföljs av tydliga och koncisa kalibreringscertifikat. Vi genomför allt från noggrann testning på plats till fullständigt ackrediterad laboratoriekalibrering. Dessutom erbjuder vi rådgivning inom allt som rör instrumentkalibrering på ett sätt som tillgodoser alla era affärsbehov.

Hur vi kan ge er support

Vårt mål är att alltid uppfylla de bästa branschstandarderna för att kunna ge våra kunder kostnadseffektiva och hållbara lösningar för varje projekt. Endress+Hauser erbjuder en fullständig uppsättning servicetjänster för kalibrering av er instrumenteringsutrustning. Därför hanterar våra tekniker och ingenjörer alla aspekter av instrumentkalibrering på plats. Era specifika behov och tekniska kärnprocesser står alltid i fokus för oss.

  • Spårbar kalibrering av varje slags mätinstrumentering

  • Tydligt och utförligt kalibreringscertifikat med försäkran om överensstämmelse

  • Central åtkomst till all kalibreringsdokumentation och kalibreringshistorik (på begäran)

Fördelar

Spårbar och ackrediterad instrumentkalibrering

Spårbar och ackrediterad instrumentkalibrering

Fullständig regelefterlevnad och revisionsberedskap med fullständig och spårbar kalibrering utförd enligt ISO 17025. Den högt ställda företagsstandarden på vår serviceverksamhet och på våra driftteknikers yrkeskunnande säkerställer ett konsekvent kalibreringsförfarande med säkra resultat för all er processinstrumentering.

Högsta noggrannhet med laboratorietjänster

Högsta noggrannhet med laboratorietjänster

Vår mättekniska expertis levererar säkra, noggranna och konsekventa resultat över enheternas hela livscykel. Våra kalibreringslaboratorier finns över hela världen. Här arbetar mycket skicklig personal som har tillgång till modern och avancerad mätutrustning. Vårt primärstandardlaboratorium har resurserna som ni behöver för att uppnå full spårbarhet för er kalibrering.

Service av hög kvalitet från en global instrumenteringspartner

Service av hög kvalitet från en global instrumenteringspartner

Håll alla era processer i tillförlitlig drift och era enheter enligt specifikation. Vi försäkrar er att våra servicetjänster för kalibrering av instrument utförs med högsta kvalitet och enhetlighet oavsett plats. Våra omfattande servicetjänster finns tillgängliga lokalt med kompetenser som hanteras globalt:

  • Med skicklighetstester bevakas kontinuerligt de lokala laboratoriernas prestationer

  • Harmoniserade kalibreringsstandarder

  • Teknisk utbildning och ett system för att hantera kvalifikationer förbättrar våra serviceteknikers färdigheter

Gör säker mätning till något som ni prioriterar

Gör säker mätning till något som ni prioriterar

Vår regelefterlevande kalibrering garanterar att era processer och produkter är säkra och inte skadar användarna, konsumenterna eller miljön. En produktionsenhet som fungerar smidigt och säkert är högsta prioritet och regelefterlevande kalibrering är en integrerad del av driften. Vårt breda utbud av servicetjänster för instrumentkalibrering erbjuder bästa anpassning till de unika förhållandena på plats.

Detaljerade insikter bibehåller regelefterlevnaden

Detaljerade insikter bibehåller regelefterlevnaden

Att kombinera regelefterlevnad med kostnadseffektiviseringar utan att tumma på säkerheten kan vara en utmaning. Väldigt ofta saknas transparens med avseende på föråldrade och kritiska tillgångar i produktionsenheter, särskilt efter flera års drift. Våra Endress+Hauser-konsulter kan hjälpa er att få fullständig transparens i era enheter i drift och ge er insikter som förbättrar processernas åtkomlighet och reducerar riskerna. Resultaten kan bestå av adekvata kalibreringsintervaller och metoder för era kvalitetskritiska tillgångar.

Servicekontrakt

Skapa lugn och ro för dina kalibreringstjänster

Kalibreringen måste utföras regelbundet för att säkerställa enhetlig prestanda och säker drift. Endress Hauser erbjuder anpassningsbara serviceavtal som hjälper till att förbättra tillgångens tillgänglighet och behålla dina processer tillförlitliga. Vi tar hand om dina rutinunderhållsuppgifter och möjliggör enklare budgetplanering med kända kostnader över tiden. Föreslå dessutom effektivitetsförbättring i din nuvarande kalibreringsoperation.