Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct
Servicetjänster för kalibrering av instrument

Servicetjänster för kalibrering av instrument

Håll kvaliteten på era instrument uppdaterad med få avbrott i tillverkningsprocessen

Regelbunden kalibrering är nödvändigt för att instrumenteringen som styr era kritiska processer ska bibehålla sina specifikationer. Endress+Hauser erbjuder lämpliga, spårbara och kostnadseffektiva servicetjänster som åtföljs av tydliga och koncisa kalibreringscertifikat. Vi genomför allt från noggrann testning på plats till fullständigt ackrediterad laboratoriekalibrering. Dessutom erbjuder vi rådgivning inom allt som rör instrumentkalibrering på ett sätt som tillgodoser alla era affärsbehov.

>1 miljon

instrument

kalibrerades under 2016 över hela världen

Hur vi kan ge er support

Vårt mål är att alltid uppfylla de bästa branschstandarderna för att kunna ge våra kunder kostnadseffektiva och hållbara lösningar för varje projekt. Endress+Hauser erbjuder en fullständig uppsättning servicetjänster för kalibrering av er instrumenteringsutrustning. Därför hanterar våra tekniker och ingenjörer alla aspekter av instrumentkalibrering på plats. Era specifika behov och tekniska kärnprocesser står alltid i fokus för oss.

  • Spårbar kalibrering av varje slags mätinstrumentering

  • Tydligt och utförligt kalibreringscertifikat med försäkran om överensstämmelse

  • Central åtkomst till all kalibreringsdokumentation och kalibreringshistorik (på begäran)

Servicetjänster för kalibreringshantering

Bättre produktionsenhetsresultat tack vare harmonierad och optimerad kalibrering. Effektivisera er procedur för instrumentkalibrering. Mer information om Endress+Hausers servicetjänster för kalibreringshantering finns här.

Fördelar

Spårbar och ackrediterad instrumentkalibrering

Fullständig regelefterlevnad och revisionsberedskap med fullständig och spårbar kalibrering utförd enligt ISO 17025. Den högt ställda företagsstandarden på vår serviceverksamhet och på våra driftteknikers yrkeskunnande säkerställer ett konsekvent kalibreringsförfarande med säkra resultat för all er processinstrumentering.

Spårbar och ackrediterad instrumentkalibrering

Högsta noggrannhet med laboratorietjänster

Vår mättekniska expertis levererar säkra, noggranna och konsekventa resultat över enheternas hela livscykel. Våra kalibreringslaboratorier finns över hela världen. Här arbetar mycket skicklig personal som har tillgång till modern och avancerad mätutrustning. Vårt primärstandardlaboratorium har resurserna som ni behöver för att uppnå full spårbarhet för er kalibrering.

Högsta noggrannhet med laboratorietjänster

Service av hög kvalitet från en global instrumenteringspartner

Håll alla era processer i tillförlitlig drift och era enheter enligt specifikation. Vi försäkrar er att våra servicetjänster för kalibrering av instrument utförs med högsta kvalitet och enhetlighet oavsett plats. Våra omfattande servicetjänster finns tillgängliga lokalt med kompetenser som hanteras globalt:

  • Med skicklighetstester bevakas kontinuerligt de lokala laboratoriernas prestationer

  • Harmoniserade kalibreringsstandarder

  • Teknisk utbildning och ett system för att hantera kvalifikationer förbättrar våra serviceteknikers färdigheter

Service av hög kvalitet från en global instrumenteringspartner

Gör säker mätning till något som ni prioriterar

Vår regelefterlevande kalibrering garanterar att era processer och produkter är säkra och inte skadar användarna, konsumenterna eller miljön. En produktionsenhet som fungerar smidigt och säkert är högsta prioritet och regelefterlevande kalibrering är en integrerad del av driften. Vårt breda utbud av servicetjänster för instrumentkalibrering erbjuder bästa anpassning till de unika förhållandena på plats.

Gör säker mätning till något som ni prioriterar

Detaljerade insikter bibehåller regelefterlevnaden

Att kombinera regelefterlevnad med kostnadseffektiviseringar utan att tumma på säkerheten kan vara en utmaning. Väldigt ofta saknas transparens med avseende på föråldrade och kritiska tillgångar i produktionsenheter, särskilt efter flera års drift. Våra Endress+Hauser-konsulter kan hjälpa er att få fullständig transparens i era enheter i drift och ge er insikter som förbättrar processernas åtkomlighet och reducerar riskerna. Resultaten kan bestå av adekvata kalibreringsintervaller och metoder för era kvalitetskritiska tillgångar.

Detaljerade insikter bibehåller regelefterlevnaden

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng