Serviceoptimeringstjänster

Maximera tillgänglighet,en samtidigt som ni minskar driftkostnaderna

För att förbättra underhållet av era tillgångar på ett praktiskt sätt kombinerar vi er processkompetens med våra serviceingenjörers instrumenteringskunnande. Ett viktigt mål är att uppnå efterlevnad av krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Genom att fokusera på tillförlitlighet och förbättringar kan vi leverera professionella underhållsaktiviteter och hjälpa er att implementera effektivt underhåll och utveckla framtidsorienterade underhållsstrategier.

Hur vi kan ge er support

Vi arbetar tillsammans med er för att uppnå kontinuerlig underhållsoptimering, och hjälper er att spara värdefulla resurser och uppnå effektivt underhåll av tillgångar. Vår professionella personal supporterar er och ger råd om utveckling och implementering av proaktiva underhållsstrategier. De ger olika rekommendationer för optimeringar: vilka tjänster levereras bäst av intern eller extern personal? Vid vilken tidpunkt ska resurser, som reservdelar, finnas tillgängliga?

  • Underhåll och kontinuerlig förbättring av era fältinstruments prestanda och tillförlitlighet

  • Sänk era driftskostnader

  • Rekommendationer för snabb ersättning av enheter och optimerad lagerhållning av reservdelar

  • Delad risk genom funktionstjänstavtal med nyckeltal som ska uppnås med hjälp av våra underhållskonsulter

  • Hantering av föråldrad teknik och migrering till de senaste teknologierna

Fördelar

Uppnå en kostnadseffektiv underhållsplan

Uppnå en kostnadseffektiv underhållsplan

Våra specialiserade experter kan hjälpa er att minska komplexiteten hos er installerade maskinpark genom standardisering – också med utrustning från olika tillverkare och en mängd olika typer av instrument. Få full transparens för er installerade maskinpark och få insikt i hur processtillgängligheten kan förbättras och risken för driftstopp kan minimeras. Få en tydlig överblick genom en omfattande online-databas, så att komplexiteten och driftskostnaderna kan minskas. Dessutom kan kraven på säkerhet, kvalitet och miljö uppfyllas.

Förbättra underhållsprocesserna

Förbättra underhållsprocesserna

Analyser av komplicerade underhållsprocesser visar på förbättringspotential. Denna transparens underlättar utvecklingen av förbättringar. Våra konsulter arbetar gärna tillsammans med er för att optimera era underhållsprocesser. Målinriktade åtgärder färdigutvecklas, prioriteras och registreras i en projektplan. Vi supporterar implementeringen av förebyggande underhåll och en underhållsstrategi som förbättrar er underhållsprocess på lång sikt.

De första stegen mot förebyggande underhåll med Industrial Internet of Things

De första stegen mot förebyggande underhåll med IIoT

Tack vare vår IIoT-lösning med instrumentdata och analys kan Endress+Hauser förutse potentiella problem eller fel på era instrument. Kostsamma störningar kan undvikas genom att förutse felfunktioner innan de inträffar. Med hjälp av insikter genom givardata kan ni förbättra både produkttillförlitligheten och processtillgängligheten. Använd våra intelligenta lösningar för att planera underhållsaktiviteter på ett effektivt sätt och minimera driftstörningar.