Industriella engineering-tjänster

Säkerställ optimal prestandautveckling för anläggningen med skräddarsydd engineering efter era behov

För nya (grönt fält) eller uppgraderade (brunt fält) anläggningsprojekt kan våra engineering-tjänster säkerställa optimala anläggningsprestanda, från engineering till drift och testfas, med effektiva och hållbara lösningar. Med förstklassiga projekteringsverktyg genomför vi den enskilda planeringen och utformning av applikationen samtidigt som vi erbjuder ett flexibelt sortiment av systemkomponenter. Våra expertrekommendationer grundar sig på över 60 års erfarenhet i fält och har som mål att leda er mot strålande produktivitet.

Hur vi kan ge er support

Från grundläggande instrumenterings-engineering för anläggningsautomation, ända till slutliga godkännandetester på plats, hjälper vi till att sätta upp mål, utforska alternativ och fatta informerade systembeslut. Vi levererar högeffektiva resultat i dagens komplicerade tillverkningsmiljöer, och har den expertis och det kunnande som behövs för att hjälpa er på ett hållbart sätt med alla era engineering-behov.

  • Generering av specifikationer för användarbehov (URS, User Requirement Specification) och funktionell design (FDS, Functional Design Specification) enligt era projektkrav

  • Upprättande av dokumentationspaket med: instrumentlista, komponentlista, automationskomponentlista, CAD-ritningar, elritningar, installationsdiagram, kabelscheman etc.

  • Med vår kvalitetsstyrning för standardprojekt täcker vi in tester som FAT (Factory Acceptance Test) och SAT (Site Acceptance Test)

Fördelar

Enklare planering och engineering

Enklare planering och engineering

Genomför ert projekt i tid och inom budget med Endress+Hauser som tillförlitlig partner med global närvaro. Vi utformar våra servicemetoder för industriell engineering kostnadseffektivt och håller projektet inom tidsramarna.

Utmärkta engineering-projekt

Utmärkta engineering-projekt

Vi erbjuder omfattande industriella engineering-tjänster med strömlinjeformad kommunikation, vilket gör att vi kan minimera de gränsskikt som behövs och minska koordinationsarbetet. Vår breda erfarenhet inom projektledning säkerställer att era engineering-projekt är fokuserade och utförs effektivt inom budget och i rätt tid.

State-of-the-art-metoder

State-of-the-art-metoder

Vi skapar ett effektivt utbyte av information och elektroniska data med hjälp av standardiserade verktyg och dokument (CAD/CAE). Ni drar nytta av ökad datakvalitet och konsekvens som en del av vår industriella engineering-tjänst. Dessutom säkerställer våra experter att er lösning är tillförlitlig, robust och hanterar integrationsstandarder.

Smidig start

Smidig start

Vi hjälper er se till att starten av ert fältnätverk sker fullständigt och att det fungerar som det ska från början. Våra specialiserade tekniker kan uppnå snabb installation och validering tack vare standardiserad dokumentation vid projektöverlämningen.