Enter at least 2 characters to start the search.

WirelessHART

Flexibilitet, säkerhet, kostnadseffektivitet för alla parametrar

WirelessHART är en trådlös teknik som utvecklats speciellt för processindustrin. Trådlös kommunikation med alla dina HART-instrument öppnar upp helt nya möjligheter till fjärrservice, övervakning och kostnadseffektiv installation.

Fördelar

  • Vårt koncept med adapter och gateway möjliggör integrering av nya eller befintliga instrument i ett trådlöst nätverk

  • Ingen dyr kabeldragning till anläggningens korskopplingar eller I/O skåp

  • Enkel planering och snabb installation

  • Enkel uppgradering av HART eller 4-20 mA-instrument oavsett fabrikat

  • Optimal installationsmätpunkt i alla applikationer (även ”rörliga” mätpunkter)

  • Strömförsörjning av adaptern via batteri eller extern matning (24-230 VAC/DC)

  • Snabb integration i anläggningens infrastruktur för automation och fjärraccess

  • Upp till 4 st instrument per adapter (gäller HART Multi-drop)

  • Enkel driftsättning och övervakning med hjälp av öppna standarder och verktyg för DD och DTM-teknologi (t.ex. FieldCare eller DeviceCare)

Tack vare HART-protokollet upprätthålls kompatibiliteten med befintliga HART-instrument, kommandon och verktyg vilket ger en smidig integration. WirelessHART har ett antal egenskaper som säkerställer en tillförlitlig drift, flexibilitet och snabb installation, exempelvis
självorganisering och ”självläkning”. Informations- och systemsäkerhet säkerställs via synkroniserad kommunikation, kryptering och dekryptering enligt AES128.

Intresserad av WirelessHART?

Är du intresserade av WirelessHART kommer vi gärna ut och berättar mer. Finns det en konkret applikation kan vi hjälpa till med en enklare förstudie där vi kartlägger förutsättningarna för en WirelessHART-installation baserat på aktuella krav och förhållanden på plats. Vi gör testmätningar för radiokommunikation som ger svar på hur nätverket och applikationen som helhet bör designas på bästa sätt, inkl. komponentval och systemintegration.

Förstudien genomförs på ett effektivt sätt med hjälp av våra verktyg och standardmallar som tagits fram specifikt för ändamålet och resultatet redovisas i en rapport som också innehåller förslag och rekommendationer.

Läs mer:WirelessHART - trådlös teknik för processindustrin

WirelessHART skapar nya möjligheter till fjärrservice, övervakning och kostnadseffektiv installation. © Endress+Hauser
Gateway SWG70 © Endress+Hauser
Wireless adapter SWA70 © Endress+Hauser
WirelessHART ©Endress+Hauser