Endress+Hauser utvecklar testsystem för vatten -och avloppsvatten

Samarbete med School of Life Sciences

Tillsammans med FHNW School of Life Sciences i Muttenz i Schweiz och teknikföretaget EnviroChemie har Endress+Hauser utvecklat och installerat två testplattformar på universitetets Process Technology Center (PTC). Målet är att integrera plattformarna i universitetets pedagogik, forskning och utbildning.

Inom området hygien ligger fokuset inom forskning och utveckling på flödesmätare och andra processtekniska komponenter som har strikta diskbarhetskrav. Här samarbetade Endress+Hauser med FHNW School of Life Sciences för att utforma ett testsystem som kan användas för att genomföra alla vanliga rengöringsprocesser och för att utveckla nya rengöringsprocesser.

Endress+Hauser tillhandahöll en mycket komplex automationslösning för plattformen för test av avloppsvatten. Huvudutmaningen var implementeringen av en modulkonstruktion. Forskare vid FHNW School of Life Sciences lyckades sammanföra de individuella processtegen. Det är det som skiljer detta projekt från kommunala och industriella system som har tydligt definierade, individuella processer och processteg. Projektet har ett tydligt fokus på säkerhet, så att studenterna kan arbeta i systemet.

Process Technology Center

FHNW Process Technology Center (PTC) öppnades i juni 2019 som en del i det nya byggnadsprojektet på Muttenz-campuset. Denna nya plattform för utveckling av kemiska, biotekniska och miljömässiga konstruktionsprocesser stärker universitets applikationsinriktade forskning och utvecklingsaktiviteter.

Starkt fokus på utbildning och praktik

Eftersom Endress+Hauser värderar utbildning och praktik för unga människor högt deltar företaget i olika forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med lokala anläggningar för utbildning och praktik runt om i världen. Företaget har bland annat nära samarbeten med 15 högskolor och universitetet över hela världen.

Samarbete med School of Life Sciences ©Endress+Hauser

Endress+Hauser utvecklar testsystem för vatten -och avloppsvatten i samarbete med School of Life Sciences i Schweiz

Kontakt