Enter at least 2 characters to start the search.

Övervakning av kraftverkets vattenkvalitet ger ökad livslängd

Minimera korrosion och beläggningar med Endress+Hausers analyssystem

God vattenkvalité är avgörande för att undvika korrosion och beläggningar på kraftverkets turbin, panna och tuber. Partiklar i pannmatarvattnet förkortar turbinernas livslängd vilket leder till kostsamma renoveringar eller rentav byten. Dålig vattenkvalitet leder dessutom till ineffektiva processer samt ökar underhållsbehovet.

Moduluppbyggt system för vatten- och ångcykeln

©Endress+Hauser

Våra SWAS-paneler (SWAS = Steam/Water Analysis System) övervakar vattenkvaliteten i kraftverket och säkerställer att alla delar av vatten- och ångcykeln hela tiden håller sig inom givna gränser. Kritiska parametrar som pH, konduktivitet och restsyre samt natrium och kisel mäts noggrant för att förhindra korrosion och utfällning på turbinblad i panna och tuber samt överhettare och värmeväxlare. Resultatet blir bättre processtyrning, mindre stilleståndstider och längre livslängd för kraftverket. Vårt panelsystem är dessutom moduluppbyggt, skalbart och kan måttanpassas efter dina behov.

Realtidsövervakning och online-övervakning

Realtidsövervakningen av processerna och online-övervakningen av vatten och ånga i olika provtagningspunkter i kraftverket gör det möjligt att förebygga systempåfrestningar. Erosiva och korrosiva element registreras noggrant och obalanser som orsakar mekaniska skador undviks. Den manipulationssäkra dokumentationen av uppmätta värden från våra instrument är till stor hjälp vid garantidiskussioner med dina pann- och turbinleverantörer.

Varför ska du välja Endress+Hausers panelsystem?

 • Applikationsspecifik och kundanpassad lösning för alla

 • Högklassig instrumentering för ökad säkerhet och effektivitet i kraftverket

 • Innehåller digital Memosensteknologi för enkel kalibrering, pålitlig mätning och användarvänligt underhåll

 • En transmitter för alla parametrar med Liquiline flerkanalstransmitter

 • Moduluppbyggt, skalbart och enkelt att eftermontera

 • Pålitlig och säker drift i enlighet med flera olika regelverk och industristandarder

En av kunderna berättar

”Endress+Hauser erbjuder redan infrastrukturen för ändrade krav inom moderna kraftverk med det moduluppbyggda systemet (flerkanalstransmitter med Memosens och moduluppbyggda paneler). Oavsett om det handlar om låg belastning, medelhög belastning eller belastningstoppar, eller uppdatering för ytterligare parametrar innebär det moduluppbyggda systemet flexibilitet och det är vad Endress+Hauser står för.”

- Mr. Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, huvudansvarig kemiingenjör

 • Enkla produkter

 • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • High-end produkter

 • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

 • Specialprodukter

 • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande