Vattenövervakning räddar liv

Tillförlitlig processtyrning är nödvändig för att uppnå rätt ”fingeravtryck” för vattnet.

Vatten ses i allt större utsträckning som en värdefull produkt i de flesta länder. Därför godtas slöseri med vatten i allt mindre grad och behovet av att kunna kontrollera vattenkvaliteten ökar. Det kräver bättre och mer tillförlitlig kontroll av vårt dricksvatten.

Fördelar

 • Snabb driftsättning

 • Plug-and-Play-lösning för enkel anpassning till befintliga system

 • Snabba svarstider tack vare liten rörstorlek (1 l/min) och seriekopplade instrument minimerar vattenmängden

 • Bästa möjliga signalstabilitet (hög långtidsstabilitet)

 • Kostnadsbesparingar tack vare lågt underhållsbehov

 • Beprövat och testat

Hög kvalitetsmedvetenhet

Vid kritiska kontrollpunkter (”critical control points”, CCP) kontrolleras vattnet för att säkerställa högsta kvalitet i konsumenternas kranar. CCP:er finns oftast på de mest relevanta punkterna i processen, vid utloppet och på särskilda positioner i distributionsnätverket. De används för att upptäcka riskfyllda situationer i vattenproduktionen och distributionen så att motåtgärder kan påbörjas vid behov. Exempel: Vatten av hög kvalitet har ofta låg turbiditet, och medför därför lägre risk för bakterieinfektioner.

Enkelt och tillförlitligt med analyspaneler för dricksvatten

©Endress+Hauser

Vid övervakning av dricksvatten är tillförlitlighet och hög mätprestanda nödvändigt och det är precis vad du får när du använder Endress+Hausers dricksvattenpaneler. Kombinera mätparametrar efter behov, t.ex. turbiditet, fritt klor, pH eller konduktivitet.

Dra nytta av fördelarna med Memosens-teknologin

Den intelligenta och robusta Memosens-teknologin ger dig spårbarhet, dokumentation av mätkvalitet och maximal tillgänglighet. Flerkanalstransmittern Liquiline CM44x hanterar alla sensorer enkelt och säkert, tack vare det enhetliga driftkonceptet hos alla Memosens-sensorer.

Sensorer för säkert dricksvatten

©Endress+Hauser

Analyspaneler för dricksvatten innehåller vanligtvis hygieniska sensorer enligt följande:

 • Fritt klor: CCS142D

 • pH: Memosens CPS31D

 • Turbiditet: Turbimax CUS52D

 • Konduktivitet: Condumax CLS21D

 • Nitrat/SAK: Viomax CAS51D

 • Löst syre: COS21D

Tänk på: Du kan uppnå högre anläggningssäkerhet genom att övervaka kvaliteten i kritiska kontrollpunkter i anläggningen och processen med tillförlitliga analyspanellösningar från Endress+Hauser.

Vattenövervakning med analyspanel. ©Endress+Hauser