Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser betraktar sig som väl positionerade

Koncernen ökade inkommande beställningar, försäljning, vinst och antal anställda under räkenskapsåret 2019

Endress+Hauser nådde goda resultat inom alla områden, branscher och regioner under 2019. Koncernen skapade hundratals nya jobb, investerade rekordsummor och förbättrade sitt hållbarhetsarbete. Enligt VD Matthias Altendorf befinner sig familjeföretaget därmed i en stark position för att kunna hantera utmaningarna i samband med coronakrisen.

”2019 var ett stabilt år för Endress+Hauser”, betonar Matthias Altendorf. ”Tillväxten var bred och balanserad.” Specialisten på mät- och automatiseringsteknik för process- och laboratorietillämpningar ökade nettoförsäljningen med 8,0 % till 2,652 miljarder euro trots en försvagad ekonomi. Under den årliga presskonferensen om ekonomiska resultat i Basel förklarade VD att tillväxten inte har drivits av storskaliga beställningar utan av små och medelstora projekt.

Fokus på innovation och hållbarhet

Enligt VD hänger framgångarna ihop med företagets oförminskade innovativa drivkraft. Under 2019 registrerade Endress+Hauser 318 patentansökningar och investerade 7,6 % av omsättningen i forskning och utveckling. Över 1 100 personer jobbar med nya produkter, lösningar och tjänster. I slutet av 2019 hade Endress+Hauser 14 328 medarbetare världen över. 400 nya jobb har skapats under ett år.

Företaget har även utvecklats när det gäller hållbarhet. I den årliga EcoVadis-granskningen fick Endress+Hauser 72 poäng, 4 mer än 2018, vilket placerar företaget bland de översta två procenten i jämförelsegruppen. Genom att gå över till grön el i produktionen har koncernen kunnat sänka CO2-utsläppen med mer än en tredjedel. Nya byggnader uppfyller de striktaste miljökraven. Endress+Hauser bygger för närvarande ett nytt upplevelse- och utbildningscenter för kunder i Kanada. Centret är självförsörjande på el.

USA är fortfarande den största marknaden, Kina går om Tyskland

Under 2019 gav Asien starka tillväxtimpulser. Europa nådde goda resultat och Sydamerika hade mycket god tillväxt. Nordamerika hamnade dock under förväntningarna och verksamheten i Afrika och Mellanöstern minskade. Kina gick om Tyskland baserat på försäljningsvolym och ligger hack i häl på USA, som fortsätter att vara den största marknaden för Endress+Hauser. Enligt ekonomichef Luc Schultheiss har företagen i koncernen kunnat öka sin marknadsandel.

Den förändrade marknadsmiljön speglas i ett rörelseresultat (EBIT) på 343,4 miljoner euro, en ökning på 3,9 %. Vinst före skatt (EBT) ökade med 9,9 % till 346,9 miljoner euro. Bakom detta ligger ett markant förbättrat nettoresultat jämfört med 2018. Trots att valutasäkringar fortsatte att medföra höga kostnader möjliggjorde den positiva aktiemarknaden investeringar för stabil avkastning under 2019. Avkastning på försäljningen (ROS) ökade 0,2 punkter till 13,1 %.

Stor ekonomisk buffert trots ökade investeringar

Nettointäkten ökade med 14,3 % till 265,9 miljoner euro. Detta speglar en lägre effektiv skattesats på 23,4 %, vilket var en engångseffekt till följd av företagsskattereformer i Schweiz. Soliditeten nådde otroliga 75,6 %, en ökning med 4,6 procentenheter jämfört med 2018. Bland annat påverkades denna utveckling av överföringen av tyska pensionsobligationer till en separat fond.

Trots globala investeringar på 231,1 miljoner euro har koncernen nästan inga banklån. Under de senaste fem åren har företaget investerat över 840 miljoner euro i nya byggnader, anläggningar och maskiner. Enligt ekonomichef Luc Schultheiss har Endress+Hauser en likviditetsbuffert på närmare 800 miljoner euro tack vare en sparsam utdelningspolicy och många års strävan efter kontinuerlig förbättring. ”Detta hjälper oss göra ett bra jobb med hanteringen av den aktuella ekonomiska situationen”, tillägger ekonomichefen.

Digital närhet överbryggar det fysiska avståndet

Endress+Hauser inledde 2020 med en ytterligare ökning av inkommande beställningar. Coronaviruset gör det dock allt svårare att nå de ursprungliga målen. ”Vi kan fortfarande inte förutsäga vilka ekonomiska följder krisen har, men vi och våra kunder kommer definitivt att känna av effekterna”, betonar VID Matthias Altendorf. Koncernen agerade tidigt på spridningen av viruset och har utnyttjat alla tillgängliga medel för att skydda människors hälsa och fortsätta stötta kunderna.

”Vi överbryggar det fysiska avståndet genom omtanke och digital närvaro”, säger Matthias Altendorf. VD har drivit på digitaliseringen hos Endress+Hauser i många år – inom produkt- och serviceområdena såväl som inom kundinteraktion och internt samarbete. Som mest arbetar 10 000 medarbetare nu hemifrån. Kunderna kan använda webbplatsen för att beställa instrument och spåra beställningar och vi har ett onlineverktyg där vi ger fjärrsupport via video om det behövs.

Koncernens mål är att värna jobben

”Våra vardagshjältar är de som jobbar inom produktion, logistik och service eller under svåra förhållanden hemifrån eller på kontoret”, säger Matthias Altendorf. Genom hårt arbete har företaget lyckats säkerställa materialtillgång, intakta logistikkedjor och kundsupport. ”Våra anläggningar i är i drift och Endress+Hauser kan fortfarande leverera.” VD anser därför att företaget är väl förberett för svåra tider.

”Vi har alltid drivit en stabil verksamhet och som företag har vi mycket goda förutsättningar”, säger Matthias Altendorf. ”Vi gör allt vi kan för att skydda jobben och ta Endress+Hauser genom krisen. Det är bra för kunderna, medarbetarna och aktieägarna.” Aktieägarna stöttar denna strategi och accepterar en minskad vinst, säger styrelseordförande dr Klaus Endress. ”Vi vill ha med oss så många som möjligt när vinden vänder och takten ökar igen.”

Endress+Hauser nådde goda resultat inom alla områden, branscher och regioner under 2019. ©Endress+Hauser

Under 2019 var tillväxten bred och balanserad för Endress+Hauser. Digitalisering av branschen har gett ytterligare vind i seglen.

Endress+Hauser har produktion i alla större ekonomiska regioner av världen, däribland USA. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har produktion i alla större ekonomiska regioner av världen, däribland USA.

Endress+Hausers kemifabrik ©Endress+Hauser

USA är Endress+Hausers största marknad, följt av Kina och Tyskland.

Endress+Hauser Netilion. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser skyndar på digitaliseringen av industriproduktionen. Det molnbaserade IIoT-ekosystemet Netilion är grunden för nya digitala tjänster.

Endress+Hauser Sensor Automation Lab ©Endress+Hauser

Innovation är en stark drivkraft för Endress+Hauser. Under 2019 investerades 7,6 % av omsättningen i forskning och utveckling.

Endress+Hauser Water Challenge. ©Endress+Hauser

Med det globala välgörenhetsinitiativet Endress+Hauser Water Challenge har koncernen som mål att förbättra tillgången till rent dricksvatten världen över.

Utbildning via Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser utbildar en stor del av sina duktiga medarbetare internt. I USA finns det till exempel ett program som hjälper unga ingenjörer att komma igång med sin karriär.

Endress+Hausers huvudkontor i Reinach, Schweiz. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-koncernens huvudsäte i schweiziska Reinach.

Klaus Endress och Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Dr Klaus Endress (vänster), styrelseordförande och Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Dr h.c. Klaus Endress. ©Endress+Hauser

Dr Klaus Endress, styrelseordförande för Endress+Hauser-koncernen.

Luc Schultheiss, ekonomichef ©Endress+Hauser

Dr Luc Schultheiss, ekonomichef för Endress+Hauser-koncernen.

Kontakt