Endress+Hauser uppnår guldstatus igen

Hållbara affärsprocesser belönas med 68 poäng i EcoVadis utvärdering

Endress+Hauser har uppnått ett resultat på 68 poäng i EcoVadis utvärdering och tilldelats deras guldcertifikat. Företaget är därmed bland de fem procent av alla leverantörer i sin jämförelsegrupp som utvärderats så högt av EcoVadis.

Endress+Hauser uppnådde återigen betyg som är högre än genomsnittet inom alla de aspekter som utvärderades 2018. Detta inkluderar kategorierna miljö, arbetspraxis, rättvisa affärsmetoder och hållbara upphandlingar. Företaget gjorde tydliga förbättringar vad gäller dokumentation av befintliga processer, vilket innebär att resultaten lättare kan spåras.

”Ett ökande antal kunder lägger allt större vikt vid att företagen är medvetna om sitt sociala ansvar. Ett positivt resultat kan därför ha ett stort inflytande på en kunds beslut”, säger Luc Schultheiss, finansdirektör i Endress+Hauser-koncernen.

Koncernen har sedan 2015 sammanställt en hållbarhetsrapport från företagsledningens håll som belyser sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Betyget från EcoVadis fungerar som en indikator för strategiska nyckelresultat.

Tillämpade värden

Det här årets granskning la en positiv vikt på bland annat företagets miljöpolicy, företagskulturens stora betydelse inom koncernen och omsorgen om anställda.

En av de vidtagna åtgärderna är en utbildning som tillhandahålls över hela världen. Den förmedlar familjeföretagets uppförandekod, värden och kultur till medarbetare på ett lekfullt sätt. I granskningen betonades även installeringen av laddningsstationer för elcyklar och elbilar, vilket fungerar som en uppmuntran att byta till elfordon.

Tjugoen bedömningskriterier

EcoVadis driver en global plattform som låter företag bedöma de miljömässiga och sociala aspekterna hos sina leverantörer. Resultaten visar de totala resultaten för miljömässiga, sociala och etiska faktorer och ger samtidigt förbättringsförslag. Idag har mer än 45 000 företag utvärderats av EcoVadis.

Endress+Hauser har ännu en gång belönats med guldsigillet för hållbara affärsprocesser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har med 68 poäng återigen tilldelats guldsigillet för hållbara affärsprocesser i EcoVadis utvärdering.

Endress+Hauser erbjuder ett brett urval av personaltjänster. ©Endress+Hauser

Företagets kultur tillämpas hos Endress+Hauser. Även ett brett urval av personaltjänster erbjuds, från barnomsorg för familjer till främjande av hälsa.

Endress+Hauser-koncernens nya fastigheter bygger på ett hållbart energikoncept. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-koncernens nya fastigheter är inte bara imponerande utan bygger på ett hållbart energikoncept.

Kontakt