Få ut mer av din ångmätning

Med vortexflödesmätaren Prowirl F 200

Det finns numera inte längre någon anledning att spekulera kring om din ångpanna levererar kvalitetsånga eller inte. Vortexflödesmätaren Prowirl F 200 är unik på många sätt, att detektera fuktig ånga och mäta mängden kondensat är bara några av mätarens unika egenskaper.

Pannvatten i ditt ångsystem kan få allvarliga konsekvenser. Att pannvatten kommer ut i ångsystemet kan antingen bero på en överbelastning av pannan eller en icke optimal drift. Orenheter i pannvattnet orsakar korrosion och beläggning i ång systemet vilket i sin tur leder till högre underhållskostnader och ökade säkerhetsrisker. Genom att mäta torrheten på ångan efter pannan i ångutloppet finns nu möjlighet att upptäcka om pannvatten förts över i ångsystemet. Detta ger driftpersonalen möjlighet att snabbt vidta åtgärder.

Mätning av blöt ånga

Prowirl F 200 har alla funktioner du kan förvänta dig av en modern vortexflödesmätare. Där utöver har många års forskning gjort det möjligt för Endress+Hauser att kunna erbjuda en rad innovativa funktioner för att utvärdera ångkvaliteten i en rörledning med hjälp av Prowirl F 200:

  • Mätning av torrhalten mellan 80 till 100 % (fuktig, mättad eller överhettad)

  • Larm vid en torrhalt mellan 80 till 100 %

  • Massflödesmätning av ång- och kondensatkvantitet (kg/h)

Läs mer om den unika vortexflödesmätaren Prowirl F 200!

Prowirl F 200 är en unik vortexflödesmätare som både kan detektera fuktig ånga och mäta mängden kondensat. ©Endress+Hauser