En investering som sparar pengar

Trådlös temperaturövervakning för att upptäcka skador på kullager

Alla företag är intresserade av att säkerställa optimerade processer. Incidenter som gör att ett system måste stängas ner leder kanske inte bara till dyra underhållskostnader utan kan också resultera i andra betydande förluster. Ilsenburger Grobblech GmbH optimerade sin anläggnings tillgänglighet genom att registrera temperaturerna vid valstappskullagren och en enkel implementering av WirelessHART.

Fördelar

  • Registrering av skador på friktionskullager

  • Förebyggande underhåll

  • Skydd av de extremt dyra friktionskullager

Schematisk systemtopologi ©Endress+Hauser

Kundens utmaning

Ilsenburger Grobblech använder valsstolar med två arbetsvalsar som formar stålämnena direkt och två stödvalsar som överför valstrycket till arbetsvalsarna. Valsstolen har en maximal valskraft på 80 000 kilonewton. Driften är mycket krävande, också för valstappskullagren. Valstappskullagren sitter på drivsidan av de övre och nedre stödvalsarna.

De kallas Morgoil®-friktionskullager. En smörjningskrets ser till att Morgoil-kullagren får den smörjning som de behöver. Temperaturen i denna krets bör övervakas vid inlopp och utlopp. En ökning av temperaturdifferentialen är ett tecken på högre friktion inne i kullagren, vilket kan leda till skador. Förhållandena vid valsstolarna gör det dock svårt att installera de temperaturgivare som krävs på ett säkert sätt

Lösningen

För temperaturmätning används TR15-resistanstemperaturgivare med svetsad skyddsficka och utbytbar insats. De har redan visat sitt värde tusen gånger om i krävande industriapplikationer. Varje temperaturgivare har en adapter som möjliggör trådlös dataöverföring med WirelessHART-standarden.

På grund av utrymmesbrist och eventuella begränsningar av radiokommunikationen bör adaptern inte installeras direkt på temperaturgivaren. Därför installeras adaptern separat och ansluts till temperaturgivaren m ed en kort kabel. Adaptern underlättar inte bara dataöverföringen utan driver också den anslutna enheten med det integrerade batteriet i adaptern.