Endress+Hauser får toppbetyg för hållbarhet

Koncernen får toppbetyget Gold vid EcoVadis globala bedömning – för fjärde gången i rad

Endress+Hauser får en topplacering bland företagen i EcoVadis hållbarhetsbedömning för fjärde gången i rad. Koncernen har än en gång förbättrat sitt totalresultat: med 72 poäng ligger Endress+Hauser nu i de översta två procenten av leverantörerna i jämförelsegruppen.

Sedan 2013 har Endress+Hauser utvärderats årligen av EcoVadis vad gäller hållbarhet, och koncernen har fått betyget Gold sedan 2016. Företaget gjorde återigen bra eller mycket bra ifrån sig inom de områden som betygssätts, nämligen miljöskydd, rättvisa affärsmetoder, hållbar upphandling, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Detta gör Endress+Hauser till ett av de högst rankade företagen inom jämförelsegruppen.

Värdefulla bidrag till hållbar utveckling

”Framtidens utmaningar kräver att vi och våra kunde hanterar vår verksamheter på ett hållbart sätt”, understryker Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen. ”Vi hjälper våra kunder att öka deras resurseffektivitet, minska CO2-utsläpp, undvika svinn och förbättra den cirkulära ekonomin tack vare enastående lösningar för mätteknik och automation.”

Företaget bidrar också genom att hålla sitt eget ekologiska fotavtryck så litet som möjligt . Endress+Hauser förser till exempel allt fler byggnader och allt mer infrastruktur med hållbart genererad energi, och minskar resandet genom virtuella möten. EcoVadis-rapporten understryker också framsteg som gjorts på ledningsnivå, framförallt när det gäller att hantera frågor som miljöskydd, arbetsförhållanden och rättvisa affärsmetoder.

Analys baserad på globala jämförelser

EcoVadis använder 21 kriterier som rör miljö, sociala och etiska förhållanden för att bedöma företag världen över vad gäller deras hållbarhet. Förutom branschjämförelsen får företagen också förslag på förbättringar. De kan även använda en internetplattform för att bedöma sina egna leverantörer. Enligt EcoVadis omfattar detta nätverk nu 60 000 företag världen över.

Endress+Hauser publicerar detaljerad information om EcoVadis-rapporten och hållbarhetsbedömningen på www.endress.com/ecovadis

Endress+Hauser får toppbetyg för hållbarhet ©Endress+Hauser
Endress+Hauser får toppbetyg för hållbarhet ©Endress+Hauser

Mätteknik och automationslösningar från Endress+Hauser används för att göra industriell produktion klimat- och miljövänlig.

Endress+Hauser får toppbetyg för hållbarhet ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lever lika hållbart som man lär inom företaget – till exempel genom innovativa lösningar som ”vindträd” för att generera förnybar energi.

Endress+Hauser får toppbetyg för hållbarhet ©Endress+Hauser

Endress+Hausers byggnader världen över uppfyller de högsta energieffektivitetsstandarderna och, som här i Belgien, kombineras hållbart byggande med en hög kvalitet på arbetsplatsen.

Kontakt