Endress+Hauser Conducta är årets arbetsgivare 2014

Specialisten på vätskeanalys vinner tävlingen "Top Job" inom kategorin >500 anställda

Nöjda medarbetare, högt till tak och ett utmärkt program för ledarskapsutveckling: för femte gången har Endress+Hauser Conducta utsetts till en av Tysklands bästa arbetsgivare. ”Top Job”-mentorn Wolfgang Clement överlämnade utmärkelsen till det Gerlingenbaserade företaget på den tyska konferensen för små och medelstora företag som hölls den 27 juni i Essen i Tyskland.

Sedan 2002 har Compamedia har belönat små och medelstora företag med kvalitetsstämpeln ”Top Job” som ett erkännande av framstående personalprogram. 103 företag deltog i årets tävling. Som en del av tävlingen genomförde institutet för ledarskap och personaladministration vid Sankt. Gallens universitet i Schweiz en omfattande medarbetarundersökning, som fokuserade på arbetsglädje och trivsel, ledningens kvalitet och identifikation med företaget och dess produkter.

”Vi är väldigt glada över 'Top Job'-utmärkelsen.” Diplomet befäster vår ställning som en attraktiv arbetsgivare”, sa verkställande direktören dr Manfred Jagiella vid prisceremonin. ”Utmärkelsen ger ytterligare motivation till våra medarbetare.” Endress+Hauser Conducta fick särskilt höga betyg i kategorierna ’Medarbetarutveckling och Medarbetarplan’ och ’Kultur och Kommunikation’”. De normgivande resultaten kommer att användas för att främja ytterligare förbättringar på olika områden.

”Analysresultaten är väldigt talande, särskilt i relation till hur vi står oss mot företag i vår storleksklass. Men vi tänker inte vila på lagrarna dock. Vår strävan att attrahera de bästa förmågorna kommer att fortsätta”, säger Manfred Jagiella.

Attraktiv arbetsgivare

Endress+Hauser Conducta är en av världens ledande leverantörer av mätinstrument och kompletta system för vätskeanalys. Manfred Jagiella är väl medveten om att företagets framgångar främst är kopplade till dess medarbetare, som är ungefär 700 över hela världen. ”Vårt mål är att erbjuda en bra arbetsmiljö för vår personal.” Ett sätt att göra det är genom ”Job Fit”, ett program för personlig utveckling skapat för att hjälpa anställda utföra sina jobb framgångsrikt och med entusiasm.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt att utveckla och upprätthålla ledarskapstalang och en ledningskultur. Öppenhet och transparens liksom professionell och trevlig stämning bland medarbetarna är kännetecken på företagets kultur. Den tidigare tyske finansministern Wolfgang Clement, mentor för ”Top Job”-tävlingen, var på plats för att överlämna utmärkelsen under ceremonin.

Ladda ner pressmeddelandet

Vinnarna på prispallen ©Endress+Hauser

För femte gången på prispallen: Manfred Jagiella (mitten) och Stephan-Christian Köhler från Endress+Hauser Conducta med Silke Masurat och Joachim Schuble från Compamedia och Wolfgang Clement.

Ladda ner