Temperaturmätning

med RTD (Resistance Temperature Detectors)

Uppvärmning, destillering, avdunstning, sterilisering, kylning och frysning – temperatur är den parameter som mäts allra mest inom processindustri, livsmedelsproduktion och läkemedelstillverkning, i syfte att säkerställa produktkvalitet och anläggningens säkerhet.
Över hela världen har temperaturmätning med RTD etablerat sig som den mest dominerande mättekniken.

Denna videon förklarar mätprincipen för Pt100-tunnfilmsgivare som är de som oftast används. Den ger också tips kring installation i processen och beskriver hur signalerna utvärderas med temperaturgivare och displayer.