System för läckagedetektion i kritiska kylkretsar

Säker drift säkerställs genom noggrann SIL-instrumentering

Om vatten, från en läcka i kylsystemet, kommer in i en syrgaslans kan resultaten bli katastrofala. Varför ta risken, när det finns ett enkelt sätt att undvika det? Endress+Hausers noggranna läckagedetekteringssystem, som konstruerats enligt IEC 61511 och EN ISO 13849-1, registrerar minsta tecknen på läckage, så att åtgärder kan vidtas innan situationen blir kritisk.

Fördelar

  • Hög noggrannhet och säkerhetslarm på flera nivåer ger omedelbar information om kylkretsarnas täthet mot läckor

  • Stegvis användarguider möjliggör snabb, enkel och korrekt driftsättning

  • Högsta säkerhetsstandard garanteras av oberoende SIS-system

  • Helhetslösning som har godkänts av oberoende globala säkerhetsexperter

Chansa inte utan välj säkerhet

©Endress+Hauser

Växande sprickor eller små vattenläckor i kylsystemsrör är en säkerhetsrisk. Beroende på applikation kan de orsaka produktionsstillestånd, skada på anläggningen eller i värsta fall olyckor med dödlig utgång. I ett sådant läge är detektering av läckor inte bara en nödvändig del av anläggningens processtyrsystem. Det är ännu viktigare att det ingår i anläggningens säkerhetspolicy.

Därför har vårt system för läckagedetektion konstruerats enligt IEC 61511 och EN ISO 13849-1.

Läckagedetektion

Flödeshastigheten och temperaturen vid kylkretsens inlopp och utlopp mäts med noggranna flödesmätare och snabba temperaturgivare. Kylmedelvolymernas variationer på grund av temperaturberoende kompenseras sedan med ett noggrant fjärdegradspolynom. Det möjliggör mycket noggranna och stabila jämförelser mellan inloppets och utloppets volymflöden, vilket gör att också extremt små läckor kan registreras.

Enkel driftsättning

Eftersom alla kylkretsar är olika är systemet konstruerat för att göra driftsättningen så snabb och enkel som möjligt:

©Endress+Hauser
  • Integrerade verktyg för I/O-signalkonfiguration och områdesjustering förenklar driftsättningen

  • Stegvisa användarguider gör att driftsättningen går fortare

  • Vid behov anpassas systemet optimalt efter de specifika processförhållandena genom signalapproximering (utjämning), toppfiltrering och tidsförskjutning

När systemet väl är stabilt kan det registrera också de minsta skillnaderna i inloppets och utloppets flöden (> 0,1 %).

Larm

©Endress+Hauser

Systemet har tre olika larmnivåer:

  • varningsnivå för små flödesavvikelser – skapar inte något säkerhetslarm

  • larmnivå för små flödesavvikelser – säkerhetslarm

  • larmnivå för stora flödesavvikelser – säkerhetslarm

Larmnivåer och fördröjningstider kan anges enskilt för varje larmnivå. För att inte larmen ska utlösas när anläggningen tas i drift, medan man justerar parametrar eller för andra operationer, kan larmet avaktiveras enskilt för varje kylkrets under en viss tid.

System för läckagedetektion i kritiska kylkretsar ©Endress+Hauser

Mycket noggrant läckagedetekteringssystem för kritiska kylkretsar, konstruerat enligt IEC 61511 och EN ISO 13849-1

Ladda ner