Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser stärker sin närvaro i Mellanöstern

Nya supportstrukturer säkerställer att kunden alltid sätts i centrum och öppnar nya tillväxtmöjligheter

Med etableringen av Endress+Hauser Mellanöstern stärker koncernen sin närvaro på Arabiska halvön. Den nya organisationen, med huvudsäte i Dubai, kommer att leda och stödja all verksamhet inom tekniska lösningar, försäljning och service i regionen. Detta omfattar även alla Endress+Hausers försäljningscenter och säljrepresentanter i Mellanösternregionen.

Endress+Hauser Mellanöstern kommer att komplettera och optimera de befintliga försäljnings- och servicestrukturerna. Omorganisationen är tänkt att säkra koncernens långsiktiga framgång i regionen. En strömlinjeformad verksamhet gör det möjligt att skapa större värde för kunderna och frigöra förmåga att utveckla bättre kundrelationer. De bärande principerna öppenhet, transparens, samarbete, kunden i centrum och nytänkande avspeglas i företagets moderna kontor i Motor City.

Nytt ledarskap för regionen

Från och med 1 juli 2020 tog Tariq Bakeer över det övergripande ansvaret för regionen som regional vd för Endress+Hauser Mellanöstern. Han har i olika roller arbetat inom Endress+Hauser i 14 år och kan se tillbaka på en mycket framgångsrik karriär. Tariq Bakeer får stöd av en regional ledningsgrupp vars uppgift är att på ett effektiv sätt sätta de nya strukturerna och processerna i verket.

Starkare kundfokus

”Vi har justerat och förenklat vår regionala organisation för att skapa bättre marknadsfokus och verkställighet. Den etablerade organisationen i Mellanöstern har förbättrats för att öka närheten till kunderna, säkerställa kontinuerligt hög kvalitet i försäljnings- och serviceverksamheten, utöka alla verksamhet med kundfokus och skapa en trimmad och framtidsinriktad affärsverksamhet” säger Tariq Bakeer.

Endress+Hauser Supportcenter för Mellanöstern kommer att förstärka koncernens närvaro i regionen. ©Endress+Hauser

Genom att leda och stödja all verksamhet i regionen genom Endress+Hauser Mellanöstern, stärker Endress+Hauser koncernens närvaro i området.

De nya kontoren för Endress+Hauser Supportcenter för Mellanöstern. ©Endress+Hauser

Det nya kontoret avspeglar de bärande principerna öppenhet, transparens, samarbete, kunden i centrum och nytänkande.

Tariq Bakeer, regional vd för Endress+Hauser Mellanöstern. ©Endress+Hauser

Tariq Bakeer, regional verkställande direktör för Endress+Hauser Mellanöstern.

Kontakt