Enter at least 2 characters to start the search.

Purac utrustar VA SYDs biogasproduktion med SIL instrument

Sjölunda reningsverk utanför Malmö är ett av Sveriges största avloppreningsverk och hanterar avloppsvatten från stora delar av Malmö och närliggande kommuner. På reningsverket finns även en biogasproduktion som nu ska rustas upp. Ansträngning har lagts på införandet av funktionssäkerhet enligt SIL. Detta görs för att reducera risknivån för anläggning och personal. Endress+Hauser fick förtroendet att leverera SIL certifierade instrument till merparten av Purac´s leverans. I leveransen ingick parametrar som tryck, nivå, temperatur och flödesmätning.

Vi tackar Purac för förtroendet och ser fram emot ett tätt samarbete med alla involverade.

Exempel på SIL certifierade instrument - radar, dP, nivåvakt ©Endress+Hauser

Exempel på SIL certifierade instrument - radar, dP, nivåvakt