Säker dataöverföring och enkel drift

Minska driftskostnaderna och öka mätpunkternas tillgänglighet med Memosens-givare

Har väderförhållandena negativ inverkan på instrumentens funktion, och därmed på underhållspersonalens arbetsbelastning? På Endress+Hauser har vi förståelse för våra kunders behov och problem, så vi utvecklade Memosens. Där konverteras mätvärden till digitala signaler, som överförs induktivt till transmittrarna. Mätningen påverkas inte längre negativt av faktorer som fukt och korrosion.

Fördelar

  • Färre mätfel, eftersom signalöverföringen inte påverkas av faktorer som fukt, korrosion eller saltbryggor

  • Färre driftstopp, eftersom givarna kan förkalibreras i laboratoriet – vilket för bytet av givare snabbt och enkelt

  • Lägre driftskostnader tack vare optimerat underhåll

Vi pratar inte bara om säkerhet – vi lever säkerhet.

Se vår video om hur säker dataöverföring med Memosens kan öka mätpunkternas tillgänglighet.