Mer än SIL – riskhantering börjar med tillförlitlighet

Tillförlitlig instrumentdesign möjliggör tillförlitligare mätningar och minskar din risk

Alla processtyrningssystem kräver tillförlitlig instrumentering för att fungera.Genom säker instrumentdesign hjälper Endress+Hauser dig att minska risken i såväl grundläggande processkontroll som i säkerhetsapplikationer. För oss kommer säkerheten alltid först och allt börjar med säker utformning och tillverkning som bygger på certifierade produkter, människor och processer.

Fördelar

  • Produkter: noga utvecklade och opartiskt bedömda SIL-enheter

  • Processer: fokuserad utvecklingsprocess för funktionell säkerhet

  • Personal: medarbetare med hög kompetens inom funktionell säkerhet

  • Hållbarhet: strategisk styrning av funktionell säkerhet med kontinuerlig förbättring

Fler certifierade produkter för ökad säkerhet och tillgänglighet

Sedan 1999 har vi utökat vårt utbud och idag har vi det största urvalet av säkerhetsorienterade instrument med kapacitet för säkerhetsintegritetsnivåer upp till SIL3.

Time-of-flight-nivåinstrument, stämgaffelnivåvakter och hydrostatiska nivågivare är exempel från vårt omfattande sortiment som är utvecklat i enlighet med IEC 61508 och oberoende utvärderat av TÜV Rheinland. Funktioner som självdiagnostik och "proof testing" bidrar till att öka processäkerheten och anläggningstillgängligheten.

Certifierad personal och processer för systematisk förbättring

Vårt certifierade system för hantering av funktionell säkerhet erbjuder en kvalitets- och säkerhetspolicy som garanterar ständig och systematisk verifiering och förbättring. För hård- och mjukvaruutveckling har vi implementerat standardiserade åtgärder för att undvika både systematiska och slumpmässiga fel. Under utvecklingen av SIL-enheter beskrivs alla krav och restriktioner utförligt i produktsäkerhetsmanualer. Bevisat i ett flertal tester möjliggör de val av en lämplig säkerhetsenhet i enlighet med IEC 61511.

Säkerhet i händelse av instrumentfel

Vårt F&U-team utvecklar systematiskt mätinstrument certifierade upp till SIL3. De tar också hänsyn till säkerheten vid eventuella instrumentfel. Med Liquiphant FailSafe har till exempel fler än 100 000 drifttimmar, 500 000 uppstarter och 1,7 miljoner krav simulerats och testats. Fler än 14 000 tester har genomförts och över 2 500 dokument har skapats för att verifiera givarens prestanda – och det redan innan en enda enhet har sålts!

©Endress+Hauser

Mekanisk integritet reducerar risker i driften

Under konstruktions- och tillverkningsfaserna följer våra experter klart definierade regler och beräkningar, ofta definierade i standarder som EN eller ASME. Val av material för olika branscher och applikationer är lika väsentligt som virtuella simuleringar, praktiska uthållighetstester och "The Finite Element Method" (FEM). Tätningsfunktioner, som enkel-, dubbel- och fabrikstätning, utförs med hjälp av sofistikerad mekanisk design. Tester som "Positive Material Identifcation" (PMI) är lika viktiga som materialspårbarhet och svetsningsdokumentation.