Endress+Hauser nöjda med resultaten

Räkenskapsåret 2013: rekordhöga siffror för försäljning, vinst och antal anställda

Endress+Hauser-koncernen ökade sin nettoomsättning med ca 7 procent till över 1,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2013. När det gäller rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet, visade företaget en förbättring jämfört med året innan.

”Vi är mycket nöjda med resultaten, särskilt med tanke på de starka motvindar som blåst på de utländska valutamarknaderna”, säger ekonomichefen Dr Luc Schultheiss. Framför allt föll valutorna i tillväxtländerna och i Japan, jämfört med euron. Endress+Hauser kommer att presentera en detaljerad årsrapport på en presskonferens i Basel 6 maj 2014.

Förvärv påverkar resultatet

Koncernens resultat har påverkats av olika förvärv. I slutet av september 2013 tog Endress+Hauser över kontrollen över det börsnoterade tyska företaget Analytik Jena, specialister inom analysutrustning för laboratorier. Redan i januari 2013 förvärvade Endress+Hauser sin tidigare företrädare i Indonesien och i november slutförde koncernen övertagandet av det USA-baserade Kaiser Optical Systems, som tillverkar instrument för ramanspektroskopi.

”Utan dessa förvärv skulle Endress+Hauser-koncernen endast ha vuxit med ca 5 procent under 2013”, förklarar Luc Schultheiss. I slutet av 2013 hade Endress+Hauser 11 919 medarbetare över hela världen – 1853 fler än förra året. Ca 1300 av dessa är nya arbetstillfällen som tillkommit tack vare de företag som förvärvats till koncernen under året.

Kontakt

Ladda ner