Enter at least 2 characters to start the search.

Skydda pumpar... och personal

Rätt instrumentering kan öka pumpens tillförlitlighet och minska riskerna

Petrokemisk drift kan ha tusentals pumpar och tillhörande pumpsystem. Det handlar om viktiga system som förbrukar en stor mängd energi och som är kostsamma att bygga om eller byta ut. Mindre system är beroende av pumpar för att flytta process- och hjälpfluider på ett säkert och tillförlitligt sätt. Genom att installera några givare i ett pumpsystem kan man få pumparna att arbeta mer effektivt och upptäcka problem innan de hinner bli allvarliga – det kan rädda liv.

Det är vanligt att vissa pumpar i pumpsystem endast har rudimentär instrumentering eller ingen alls. Och i de fall där de är försedda med instrumentering är det inte säkert att denna är lämplig för uppgiften. De är konstruerade för att endast utföra till/från-kommandon från processtyrsystem. Men en processtekniker skulle vilja använda strypventiler för att kontrollera processflödesmängder. Hur kan du få rätt information för att öka pumpens tillförlitlighet och säkerhet?

Givare som övervakar effektiviteten är nyckeln till tillförlitlighet

Under drift måste man kunna reagera på förändringar i processen samt skador och slitage på utrustningen. Men hur kan man veta hur åtgärderna påverkar pumpens kapacitet? Det kommer inte att vara statiskt över tid, och om man saknar rätt medel för att övervaka pumpslitaget kan det till och med förvärras. Våra experter hjälper dig med att installera eller byta instrumentering i ditt pumpsystem så att du får rätt givare som ger rätt information. Investeringar i instrumentering ökar tillförlitligheten och sänker kostnaderna.

Tillförlitlighet är nyckeln till säkerhet

Etylenoxid är en farlig fluid som kräver instrumentering för att upptäcka tillstånd som utgör en risk för anläggningen och personalen. Om t.ex. etylenoxid överhettas vid torrkörning i en pump kan det leda till våldsam förstörelse. Säkerhetssystem med dubbla givare och flera avstängningsbrytare upptäcker och reagerar på sådana scenarion. Våra IEC 61508 SIL-givare kan integreras i säkerhetsavstängningskretsar för att fungera enligt säkerhetsstandarder. De hjälper till att upptäcka problem innan de blir för allvarliga.

Välj säkerhet – låta inte slumpen bestämma

Med Endress+Hauser som din samarbetspartner kan du lita på kunnig personal som hjälper dig att förbättra dina pumpars prestanda och utformar säkerhetsövervakning som skyddar din personal och ditt företag. Lämna inte säkerheten åt slumpen, välj:

  • Ett komplett sortiment av best-in-class och säkerhetskompatibel instrumentering för pumpövervakning och informationsleveranssystem

  • i kombination med de mest tillförlitliga säkerhetskomponenter

  • kompletterade av servicetjänster som utförs av kunniga tekniker världen över

Nivåvakt som monterats nära botten i tanken ©Endress+Hauser

Nivåvakter kan monteras nära botten i en tank för att förhindra att pumpar uppnår NPSHa-förhållanden som kan leda till kavitation.

Nivåvakt med tomrörsdetektering (EPD) ©Endress+Hauser

En nivåvakt med tomrörsdetektering (EPD) hindrar pumpen från att köra torr

Få diagnostik direkt från transmittern via EtherNet/IP-fältbuss ©Endress+Hauser

Med en bärbar dator eller en nätverksdator kommer teknikern åt diagnostikdata direkt från transmittern för flöde, nivå, tryck och temperatur genom en EtherNet/IP-fältbuss.