Proline Promass Q för utmanande applikationer

Coriolis-flödesmätare med överlägsen noggrannhet för flödes- och densitetsmätning

Oavsett om det gäller custody transfer-applikationer eller att uppnå stränga produktkvalitetskrav, så är överlägsen mätnoggrannhet en förutsättning. Tidigare har hög noggrannhet endast kunnat uppnås under ideala förutsättningar, det vill säga stabila processförhållanden och homogena enfasflöden. I verkligheten finns dock oftast inte dessa ideala förutsättningar. Promass Q Coriolis-flödesmätaren är utvecklad just för sådana applikationer inom såväl olja och gas som i livsmedelsbranschen.

Fördelar

  • Utmärkta densitetsmätningsprestanda.

  • Bredast flödesmätområdet på marknaden.

  • Utmärkta prestanda för vätskor som innehåller bubblor eller mikrobubblor tack vare den patenterade multifrekvensteknologin.

  • Överlägsen repeterbarhet, t.ex. för custody transfer och mätarprovning.

  • Lägsta känslighet för förändrat processtryck/temperatur på marknaden.

  • Mindre och lättare än konkurrenternas enheter.

Promass Q garanterar oöverträffad noggrannhet för massflöde, volymflöde och densitetsbestämning – också där processförhållandena ofta ändras:

  • Högsta noggrannhet och repeterbarhet för custody transfer i massa- eller volymenheter, t.ex. inom olje- och gasindustrin

  • Mycket noggrann bestämning av flödesdensitet och koncentration fungerar som produktkvalitetsindikator, t.ex. inom livsmedelsbranschen

©Endress+Hauser

Transmitterteknologi för sömlös systemintegration

Promass 300/500 kompromissar inte med prestanda och noggrannhet. Den digitala signalbearbetningen börjar vid den intelligenta givaren och är grunden för en verkligt multivarierbar enhet. Massa-/volymflöde, densitet och temperatur kan mätas med en enda givare. Med en mängd digitala protokoll (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart), liksom fritt konfigurerbara analoga utgångar, uppfyller Promass Q alla förväntningar på sömlös systemintegration.

Heartbeat Technology – tar ständigt pulsen på processen

Inbyggd diagnostik och Heartbeat Technology säkerställer maximal produkt- och processäkerhet. Givare, mätrör och elektronik kan verifieras utan processavbrott. Om problem med en givare eller elektroniken skulle uppstå, visas läsbar text med åtgärdsanvisningar.
Datahanteringskonceptet (HistoROM) gör det enkelt att byta reservdelar och minskar driftstoppen. Kalibreringsdata och transmitterparametrar lagras och läses in automatiskt efter underhåll.

©Endress+Hauser

Trådlös åtkomst till alla enhetsdata

Huset med dubbla kammare till Proline 300 eliminerar behovet av att öppna elektronikhuset under driftsättning. För parameterändringar eller felsökning av webbservern kan användaren ansluta till enheten med en vanlig bärbar dator, antingen med kabel eller trådlöst med valfri WLAN-enhet, utan ytterligare verktyg eller programvara. Dessutom finns ett gränssnitt med grafisk pekskärm, antingen inbyggt eller fjärranslutet, för full åtkomst vid fältmontage.

Multifrekvensteknologi – för vätskor med lösta gaser

Mätningsfel, oavsett om de beror på önskat eller oönskat luftinnehåll, tillhör nu det förgångna. Promass Q med sin revolutionerande multifrekvensteknologi (MFT) möjliggör aktiv kompensation i realtid av mätfel som orsakas av att vätskor innehåller bubblor eller till och med mikrobubblor.

MFT möjliggör noggrann mätning av olika vätskor med gasinnehåll, som:

  • Glass, mjukost, mjölk, honung, sylt etc.

  • Viskösa tunga råoljor, gasmättade vätskor etc.

Promass Q – Flödesspecialisten för exakt mätning av vätskor med lösta gaser

Attestation TÜV ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology (TÜV-granskad): tillförlitlig enhetsverifiering utan processavbrott

Proline Promass Q 300 – Coriolis-flödesmätare ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 300 – Coriolis-flödesmätare (kompakt version)

Proline Promass Q 500 – Coriolis-flödesmätare ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 500 – Coriolis-flödesmätare (separerad version)