Partnerskap för smart produktion

Endress+Hauser och Deutsche Telekom driver på avtal gällande digitaliseringen inom industrin med 5G-nätverk för hela anläggningar

Med nätverk för hela anläggningar erbjuder Deutsche Telekom en infrastruktur för morgondagens smarta fabrik. Tillsammans med flertalet industripartners vill Europas största telekomföretag ytterligare utöka sitt 5G-ekosystem för industrin. Inom processautomation samarbetar Deutsche Telekom nu med Endress+Hauser.

Målet med samarbetet är att utveckla gemensamma erbjudanden inom mätteknik och automationslösningar för processindustrin. Det handlar om att integrera mätinstrument och tillbehör och erbjuda digitala tjänster i nästa generations mobila kommunikationsnätverk. Båda företagen har undertecknat en samförståndsförklaring om detta och håller nu på att ta fram en samordnad tidtabell.

Mätinstrument med mobila kommunikationsmoduler

Endress+Hauser är en av de första tillverkarna som utrustar sina fältenheter med mobila kommunikationsmoduler och som ansluter befintliga installationer till 5G-nätverk via nyutvecklade HART-nätslussar. Därmed kan ett stort antal instrument överföra en stor mängd process- och enhetsdata parallellt och i realtid. Dessa data kan till exempel användas i molnapplikationer för att på ett förebyggande sätt underhålla processanläggningar.

Anläggningsnätverk skapar en extra signaleringskanal

”Förutom de faktiska mätvärdena registrerar våra instrument en stor mängd information om processen och om sensorn”, säger Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser. ”5G-nätverk för hela anläggningar skapar en extra signaleringskanal som är oberoende av fabrikens styrsystem och som därför gör det möjligt att utnyttja den här möjligheten. Det kommer att göra det möjligt för oss att sammanlänka värdkedjor över företagsgränser och att göra industriella processer mer effektiva.”

Starkt samarbete för smart produktion

”Byggandet av ett fullständigt 5G-ekosystem för industrin kommer att öka takten i industrins digitalisering”, förklarar Claudia Nemat, som sitter i Deutsche Telekoms styrelse för företagsledning, teknik och innovation. ”Vi ser fram emot att samarbeta med välrenommerade och erfarna partners.”

Förutom partnerskapet med nätverksleverantören Ericsson samarbetar telekomföretaget numera också med E&K Automation, som tillverkar förarlösa transportsystem, och Konica Minolta, som bland annat erbjuder AR-glasögon.

Partnerskap för smart produktion ©Endress+Hauser

Deutsche Telekom samarbetar med Endress+Hauser för att utöka sitt 5G-ekosystem. Målet är att utveckla gemensamma erbjudanden inom mätteknik och automationslösningar för processindustrin.

Partnerskap för smart produktion ©Endress+Hauser

Endress+Hauser är en av de första tillverkarna som utrustar sina fältenheter med mobila kommunikationsmoduler och som ansluter befintliga system till 5G-nätverk via nyutvecklade HART-nätslussar.

Partnerskap för smart produktion ©Endress+Hauser

”5G-nätverk för hela anläggningar skapar en extra signaleringskanal som gör det möjligt att utnyttja digitaliseringens möjligheter”, säger Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser Group.

Kontakt