Nöjda kunder med enkel integration

Öppen dialog mellan tillverkare och användare under ”Open Integration Partner Meeting”

35 Open Integration-partners samlades hos Endress+Hauser i schweiziska Reinach för att för första gången dela med sig av sina upplevelser och tankar. En av mötets höjdpunkter var presentationen som framfördes av representanter från kemikalie- och läkemedelsindustrin, vilken berörde hur man kan kan dra nytta av samarbetsprogram under arbetet med att digitalisera processer – och vad det kan ge i framtiden.

Målet för Open Integration-programmet som skapades av Endress+Hauser kan sammanfattas med få ord: en enkel, snabb och tillverkaroberoende integrering av komponenter och enheter i olika automationssystem. Men viktigast av allt, nöjda kunder.

Det låter simpelt i teorin. Men när det gäller daglig systemdrift är det allt annat än simpelt. Även erfarna automationsexperter hyser stor respekt för multi-leverantörssystem. Det gäller även för helhetslösningar från en enda källa. Digital kommunikation, en förutsättning för omfattande användning av befintliga funktioner i fältenheter och system, sätter trots allt stora krav på integrering.

Med Open Integration-samarbetsprogrammet bjuder Endress+Hauser in leverantörer av styrningsteknik, fältbussinfrastruktur, mätteknik och ställdonssystem för att testa och dokumentera interaktionen mellan produkterna mer noggrant och med kundernas behov i åtanke.

Samarbetspartners inkluderar Auma Riester, Bürkert, Festo, Flowserve, Hima Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi Electric, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric och Turck.

Öppna standarder som bas

Grunden för denna satsning är öppna kommunikationsstandarder (Hart, Profibus, Foundation Fieldbus, EtherNet/IP eller Profinet), såväl som öppna integrationsstandarder (FDT, EDD, FDI). Med ett nästintill obegränsat urval av alternativ står referenstopologierna för praktiska kombinationer som lämpar sig för applikationer inom industrierna för kemikalier, läkemedel, mat och dryck, olja och gas, ström och energi, primära råvaror och metaller, samt vatten och avlopp.

Referenstopologierna tar hänsyn till särskilda behov för olika industrier, som explosionsskydd, tillgänglighet och redundans. Varje topologi har testats och dokumenterats utförligt i laboratoriet i Reinach tillsammans med företagets partners. Rekommendationer publiceras sedan när detta har gjorts.

Kompatibilitetstester skapar mervärde

Hur kan kunder dra nytta av Open Integration-samarbetsprogrammet? Alla problem som integrationsexperterna stöter på innan driftsättning kan lösas till en mycket lägre kostnad jämfört med att lösa problemet på plats vid ett senare tillfälle. Kunderna får konkreta, beprövade rekommendationer för automatiseringen av sina system. Dessa rekommendationer sträcker sig långt utöver etablerade överensstämmelse- och kompatibilitetstester samtidigt som de säkerställer en sömlös integrering. Sist men inte minst sparar de både tid och pengar.

Med utvecklingar som IIoT och APL stöter användare på nya utmaningar, och integrationstester kommer att väga allt tyngre. Därför är det ännu viktigare att Open Integration-partners jobbar tillsammans långsiktigt.

De kunder och leverantörsrepresentanter som deltog var fullständigt överens på denna punkt. IT-säkerhet, tillsammans med anslutbarhet, kommer att spela en stor roll i framtiden. Dessutom enades man om att effektiva strategier måste tas fram för att bemöta nykomlingar inom automationsindustrin, som IBM eller Amazon.

Kundstyrd utveckling

En sak som var tydlig under mötet i Reinach i början av juni var att processtyrningsindustrin vill ha öppna, driftkompatibla system snarare än patentskyddade lösningar. En av användarna önskar en enhetlig, strukturerad åtkomst till statisk information via QR- och RFID-kompatibla typskyltar enligt DIN 91406. Standardiserad diagnostik i enlighet med NE 107 står också högt på önskelistan.

I framtiden vill Endress+Hauser samarbeta med sina partners för att ta itu med dessa och andra problem, med målsättningen att använda Open Integration för att erbjuda kunder ytterligare mervärde under digitaliseringen av sina processer. Det gemensamma målet är: nöjda kunder som i stor utsträckning kan använda möjligheterna som digitaliseringen erbjuder med få risker.

Öppen dialog mellan tillverkare och användare under Open Integration-mötet i schweiziska Reinach. ©Endress+Hauser

Öppen dialog mellan tillverkare och användare under Open Integration-mötet i schweiziska Reinach.

Kontakt