Endress+Hauser och Metso strukturerar om sitt säljsamarbete

Omstruktureringen gäller företagen i Schweiz och Finland

Endress+Hauser-koncernen och Metso Automation Inc. omstrukturerar sina försäljnings- och serviceaktiviteter i Schweiz och Finland från och med 1 juli 2015. Båda koncernerna kommer att upplösa de gemensamma minoritetsandelarna i respektive bolag och etablera egna dedikerade sälj- och serviceorganisationer för att bättre kunna betjäna sina kunder.

Utifrån de starka marknadspositioner man uppnått under de senaste åren, både på den schweiziska och den finska marknaden, kommer Endress+Hauser och Metso fortsättningsvis att betjäna kunderna med egna försäljnings- och servicenätverk. De båda parterna har kommit överens om att fortsätta sitt nära samarbete för att göra övergången så enkel och smidig som möjlig för kunderna.

I Schweiz överförs Metso Automation Incs minoritetsaktieinnehav i Endress+Hauser Metso AG till Endress+Hauser den 1 juli 2015. Försäljnings- och serviceföretaget byter namn till Endress+Hauser (Schweiz) AG och kommer enbart att fokusera på Endress+Hausers erbjudande till processindustrin. Metso fortsätter att betjäna den schweiziska marknaden med ventil- och pumperbjudanden.

Endress+Hausers försäljnings- och serviceaktiviteter i Finland flyttar till ett nytt företag med namnet Endress+Hauser (Finland) Oy den 1 juli 2015. Det företaget blir Endress+Hausers enda representant i landet. Metso kommer att fokusera på försäljning och service för Metsos flödeskontrollösningar för olja och gas, massa och papper, gruvdrift och andra processindustrier. Endress+Hauser (International) Holding AG:s minoritetsägandeskap i nuvarande Metso Endress+Hauser Oy överförs till Metso.

Utifrån den nya strategin, som kommunicerades 2014, kommer Metso att fortsätta transformeringen till ett mer fokuserat industriföretag med tre verksamhetsområden – mineraler, aggregatmaterial och flödeskontroll – och betjäna kunder inom gruvdrift, aggregatmaterial och olja & gas. Dessutom arbetar Metso mot branscherna för papper & massa, energi och andra processindustrier med lösningar och tjänster för flödeskontroll.

Ladda ner hela pressmeddelandet här

Kontakt