Michael Ziesemer vald till ordförande för ZVEI

Endress+Hauser-koncernens verksamhetschef vald till ny ordförande för ZVEI

Vid ombudens sammanträde i München den 25 juni utnämnde det tyska elektronikindustriförbundet (ZVEI) Michael Ziesemer, från högsta koncernledningen på Endress+Hauser, till ny ordförande. Ziesemer menade att branschens största utmaning är energirevolutionen och digitaliseringen av olika aspekter av våra liv.

©Endress+Hauser

ZVEI har 1 600 medlemsföretag som sysselsätter 1,5 miljoner anställda. Förbundet representerar intressen för en högteknologisk bransch med en produktportfölj som täcker ett brett spektra. Michael Ziesemer, 63, har nu blivit vald till att leda ZVEI efter att ha tjänstgjort som förbundets vice ordförande i sju år. Som ordförande företräder han elektronikindustrins intressen på högsta ekonomiska och politiska nivå.

"Att anta förbundets högsta hederspost är en underbar uppgift för mig eftersom den här branschen präglas av så många innovationer" säger Michael Ziesemer. "ZVEI representerar runt 10 % av Tysklands tillverkningsindustri. Var tredje innovation från tillverkningssektorn har sina rötter i elektronikindustrin. Det är därför den spelar en så stor roll i att skapa jobb och välstånd i Tyskland."

ZVEI följer den ekonomiska, tekniska, politiska och samhälleliga utvecklingen på uppdrag av elektronikbranschen. Även om förbundet har stora företag som medlemmar består det huvudsakligen av medelstora företag. "Inom alla branscher i Europa finns det framstående medelstora företag som hör till världsledarna i sina segment" säger Michael Ziesemer. "Den här ledande positionen är dock inte en självklarhet utan något som man hela tiden måste kämpa för."

Radikala förändringar

Energirevolutionen och digitaliseringens påverkan är två viktiga utmaningar som branschen står inför det kommande årtiondet. "Energirevolutionen och 'the Internet of Things' medför radikala förändringar som berör många områden i våra dagliga liv och förändrar hela affärsmodeller" säger Michael Ziesemer och tillägger: "ZVEI kan främja dialogen och starta processer som kan hjälpa företagen och samhället att förbereda sig för den här förvandlingen på bästa sätt."

2013 blev Nikolaus Krüger, global sälj- och marknadschef på Endress+Hauser, invald i ZVEI:s styrelse som ansvarig för områdena mätteknik och processautomation. "Vi är stolta över att två personer från vår företagsledning får dela med sig av sitt kunnande i det här viktiga tyska industriförbundet" säger Matthias Altendorf, vd för Endress+Hauser-koncernen.

Ladda ner pressmeddelandet

Kontakt

Ladda ner