Hög noggrannhet med minimalt underhåll

Nya analysatorer i Liquilineplattformen för krom- respektive nitritövervakning

Endress+Hauser lanserar Liquiline System CA80 för nitrit- respektive kromövervakning. Sedan tidigare finns Liquiline System CA80 för ortofosfat, ammoniak och järn, och fler parametrar kommer! Gemensamt för dem alla förutom en låg reagensförbrukning och ett förenklat underhåll är automatiska funktioner för rengöring och kalibrering. Dessa säkerställer att analysatorn, provberedning och reagenser fungerar tillförlitligt utan manuella ingrepp under en längre period. Underhållsåtgärder utförs dessutom enkelt med få eller inga verktyg.

Rent vatten med garanti – CA80NO

Tillgång till rent vatten blir allt viktigare och behovet av tillförlitlig vattenrening ökar. Nitrit är en stor kemisk indikator av vattenkvaliteten, då det är giftigt och främjar bildandet av cancerogena nitrosaminer. Myndigheterna sätter stränga nitritgränser som vattenverk och producenter av livsmedel och mineralvatten endast kan uppnå genom extremt noggrann övervakning.

På vattenverk reduceras kvävet i vattnet i nitrifikation/denitrifikation-processen, en process som bäst kontrolleras direkt via en spektrofotometrisk mätning på ett filtrerat prov. Analysatorn Liquiline System CA80NO övervakar denitrifikationsprocessen online och levererar snabbt de uppmätta värdena så att användaren kan optimera styrningen av koldioxiddoseringen.

Kontroll på utsläppsgränserna – CA80CR

Industrier som genererar förorenat avloppsvatten i produktionen måste behandla vattnet innan det släpps ut i avloppssystemet. Ofta har man egna reningsverk för att klara de utsläppsgränser som gäller. För krom/kromat-reduktion krävs tillförlitlig och noggrann övervakning (Cr (VI)) samt dokumentation av de uppmätta värdena. Analysatorn Liquiline System CA80CR erbjuder en effektiv online-mätning av processen som optimerar kromatreduktionen i industriellt avloppsvatten.

Låg reagensförbrukning och förenklat underhåll

Driftskostnaderna för en kolorimetrisk analysator beror på reagensförbrukning och kalibreringsstandarder. Liquilinesystemet är utformat med mycket exakta dispenser för reagensdoseringen och ett mycket effektivt kylsystem som säkerställer minskad förbrukning och ökad livslängd. Reagenserna till CA80CR kan räcka upp till 3 ½ månader med ett mätintervall av 10 minuter.

Alla våra analysatorer kan enkelt uppgraderas till kompletta mätstationer t.ex. genom att ansluta en eller flera av de många Memosensgivarna. Tack vare Memosensteknologin är anslutningen av en sensor "Plug & Play".

Analysatorn CA80CR optimerar kromatreduktionen i industriellt avloppsvatten och CA80NO optimerar nitritövervakningen. ©Endress+Hauser
Liquiline CA80 är utformad med mycket exakta dispenser till reagensdoseringen för att garantera en låg konsumtion. ©Endress+Hauser