Förändringar i Supervisory Board

Hans-Peter Endress, Thomas Kraus och Antonietta Pedrazzetti tar plats i styrelsen

Förändringar i Endress+Hauser-koncernens Supervisory Board. Årsstämman valde Hans-Peter Endress, Thomas Kraus och Antonietta Pedrazzetti till nya ledamöter i koncernens styrelse. Samtidigt har Dr George A Endress, Dr Hans Fünfschilling och Willi Ruesch lämnat styrelsen.

Klaus Endress som är styrelsens ordförande sedan början av 2014 tackade de avgående ledamöterna för deras mångåriga insatser. De har varit ledamöter av det oberoende organet sedan 2002. "Under denna långa tid har de bidragit med kritisk och konstruktiv support till styrelsens arbete och därmed spelat en nyckelroll när det gäller att säkerställa en god utveckling.” Vid årsstämman utsågs Hans-Peter Endress, Thomas Kraus och Antonietta Pedrazzetti till nya ledamöter.

Hans-Peter Endress (67), äldste son till företagets grundare Dr Georg H Endress, är schweizisk medborgare. Han har en examen från en företagsekonomisk traineeutbildning och ett managementprogram på den berömda privata handelshögskolan IMD i Lausanne, Schweiz. 1980 blev han finanschef på Endress+Hauser i Storbritannien och i rollen som verkställande direktör ledde han företaget mellan 1985 och 2011. Som styrelseordförande är han fortfarande delaktig i det brittiska företagets utveckling.

Thomas Kraus (47) är verkställande direktör med internationell erfarenhet. Han har haft en lång karriär hos logistikleverantören TNT Express. Förutom sälj- och marknadschef och ordförande i koncernens kommitté för marknadsstrategi har han även varit ansvarig för TNT Innight. Mellan 2007 och 2013 var han verkställande direktör för TNT Express Tyskland. Han är tysk medborgare och ordförande för organisationen som delar ut Tysklands mest prestigefyllda pris för kvalitetsstyrning samt rådgivare till den tyska livsmedelsbanken.

Antonietta Pedrazzetti (51) har examen i företagsekonomi med inriktning på finansiering från University of San Diego i USA. Hon är schweizisk medborgare och har sedan 1992 arbetat på diagnostikavdelningen på läkemedelsföretaget F. Hoffmann-La Roche Ltd och har sedan 2003 varit ansvarig för affärsutveckling med fokus på sammanslagningar och strategiska projekt.

Övriga ledamöter i styrelsen är Dr Georg Bretthauer, professor i tillämpad IT- och automationsteknik, finansexperten Dr Klaus Eisele samt den före detta finanschefen i Endress+Hauser-koncernen, Fernando Fuenzalida. Dr Heiner Zehntner, som sitter i koncernens verkställande styrelse, är sekreterare i Supervisory Board.

Endress+Hauser-koncernens Supervisory Board 2014 ©Endress+Hauser

Dr Heiner Zehntner (sekreterare), Fernando Fuenzalida, Thomas Kraus, Klaus Endress (ordförande), Hans-Peter Endress, Antonietta Pedrazzetti och Dr Georg Bretthauer. Saknas på bilden: Dr Klaus Eisele.

Kontakt

Ladda ner