Marknadsledande biogasflödesmätare blir ännu bättre

Nya efterfrågade funktioner

Sedan den lanserades har Prosonic Flow B 200 varit det självklara valet för biogasapplikationer. Efter att ha lyssnat på vad marknaden ytterligare efterfrågar lanserar nu Endress+Hauser nya efterlängtade funktioner.

Fördelar

  • HART 7 – för maximal kompabilitet

  • Analog ingång 4-20mA för tryckkompensering - endast tryckgivare behövs

  • Separerad display med programmeringsmöjlighet – för enklare åtkomst

Endress+Hausers kunder gillar Prosonic Flow B 200, den förenklar deras vardag. Eftersom biogas är fuktig och smutsig ses den i allmänhet som besvärlig och näst intill omöjlig att mäta på, men för Prosonic Flow B 200 är det en standardapplikation. Den industrianpassade flödesmätaren är särskilt utvecklad för biogas, mäter tillförlitligt både volymflöde och metanfraktion under fluktuerande processförhållanden.

Flödesmätarens status

Att kunna verifiera flödesmätarens status på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt är något som våra kunder efterfrågar. Endress+Hauser erbjuder nu möjligheten att utrusta Prosonic Flow B 200 med Heartbeat Technology™ som övervakar och verifierar flödesmätaren under processförhållanden. Avbrott och produktionsbortfall är nu ett minne blott.

Verifikationen utförs på några minuter och visar passed eller failed. Resultatet fastslår om instrumentets toleranser fortfarande är inom sina gränser. Heartbeat Technology™ underlättar arbetet och sparar tid för personalen samt ger operatörerna dokumenterad validering av enhetens funktioner.

Läs mer om marknadens ledande biogasflödesmätare: Prosonic Flow B 200

Prosonic Flow B 200 är Skandinaviens ledande biogasmätare. ©Endress+Hauser