Alla industrier behöver ånga

Ånga är viktigt för de flesta industrier då minskade energikostnader, en säker produktion och hög anläggningstillgänglighet är något som alla kämpar med. För att få en säker, kostnadseffektivt och tillförlitlig ångtillförsel måste hela ångcykeln övervakas och styras.

Beredningen av matarvattnet inleder ångproduktionen och är den första anhalten i ångcykeln som måste övervakas. Vattnet måste ha en viss kvalitet för att förhindra korrosion och utfällning i ångsystemet. Matarvattnet pumpas sedan in i pannan och omvandlas med energi från förbränningsprocessen till ånga. Flödet på matarvattnet mäts och nivån i pannan är kritisk för säkerheten och kräver konstant övervakning. För låg nivå av pannvatten kan leda till att tuberna havererar, för hög nivå kan innebära överföring av pannvatten till ångsystemet.

Distributionssystemet

Ångan når sedan distributionssystemet och levererar ånga till olika slutanvändare, här bör ångkvaliteten mätas eftersom den indikerar pannans effektivitet. Distributionssystemet kan verka passivt, men det är dessa system som i realiteten reglerar ångleveransen och reagerar på förändrade temperatur- och tryckförhållanden. Korrekt fungerande distributionssystem kräver följaktligen omsorgsfulla konstruktionsmetoder och ett effektivt underhåll. Utan ordentlig övervakning kan pannvatten komma in i distributionssystemet och leda till stora säkerhetsproblem.

Konsumtion och kondensatåterföring

Ångsystemet överför ångenergi till andra former av användbar energi. Här kvantifieras slutanvändningen oftast i massa med olika typer av mätutrustning.
Återföringsutrustningen i ett ångsystem samlar in och återför kondensat till produktionsdelen av systemet. Återföringen ger termiska fördelar liksom vattenbehandlingsfördelar och utan en korrekt kontroll ökar produktionen av matarvattnet, vilket i sin tur ökar produktionskostnaden.

All nödvändig kompetens och processinstrumentering

Endress+Hauser har all kompetens och processinstrumentering som krävs för att minimera risker och öka effektiviteten i alla steg i hela ångsystemet. Vi kan också erbjuda något helt unikt som vi är först med i hela världen - att övervaka ångkvaliteten i ångsystemet!
Vår vortexflödesmätare Prowirl F 200 är unik och erbjuder operatörer ett sätt att mäta ångans torrhalt, flöde och energi i en och samma mätare. På så sätt ges operatören möjlighet att detektera fuktig ånga och att bekämpa säkerhets- och effektivitetsförhållanden som:

  • Vattenslag i rörledningar

  • Oönskat pannvatten i ångsystemet vilket resulterar i överföring av salter och kontaminering och som i sin tur leder till nedsmutsning och korrosion

  • Fuktig ånga då denna innehåller mycket mindre energi än torr. Ångans torrhalt är en tydlig indikator på hur effektivt pannan körs

Endress+Hauser erbjuder dig applikationskunskap inom alla branscher i kombination med ett komplett paket av säker och effektiv processinstrumentering. Kom ihåg att det du inte mäter kan du heller inte kontrollera.

Alla behöver ånga. Ett steg i produktionen av säker och effektiv ånga är att övervaka ångkvaliteten i ångsystemet. ©Endress+Hauser
Vortexflödesmätaren Prowirl F 200 är den enda mätaren på marknaden som kan mäta ångans torrhal, flöde och energiinnehåll ©Endress+Hauser