Ett lyckat år för Endress+Hauser

Global tillväxt, ökad vinst och många nya arbetstillfällen för koncernen

Endress+Hauser ökade sin försäljning och vinst under 2017. Koncernen introducerade ett brett spektrum av innovativa produkter, inklusive den första digitala servicetjänsten. Flera nya anställningar, viktiga investeringar och stora kliv framåt på hållbarhetsområdet gav koncernen en fin balanserad tillväxt.

Stark utveckling med lokal valuta

Under 2017 steg nettoförsäljningen med 4,8 procent till 2,241 miljarder euro. Men eurons ställning i förhållande till andra valutor förvränger bilden. ”Med justering för lokala valutor växte vi med en takt på 6,5 procent; instrumenteringsverksamheten växte med 8,0 procent”, sade VD Matthias Altendorf på koncernens årliga presskonferens i Basel. ”Vi är övertygade om att Endress+Hauser har stärkt sin ställning på marknaden.”

Tillväxt på bred bas

En stark konjunktur som innebär konsumtion, stabiliserade oljepriser och låga räntor under 2017 ledde till större investeringar i processbranschen. ”Förutom att behöva utöka sin kapacitet har företagen letat efter sätt att tillverka mer konkurrenskraftigt, tillförlitligt och hållbart”, sade Matthias Altendorf. Endress+Hauser stöder dem i deras ansträngningar i egenskap av ledande global leverantör av mätteknik för processer och laboratorier, automationslösningar och servicetjänster.

Drivkraft från innovation och digitalisering

”Företaget presterade bra i praktiskt taget alla regioner och branscher”, rapporterade VD:n. Innovativa teknologier gav viktiga impulser till affärsverksamheten. Endress+Hauser lanserade 57 nya produkter och 571 instrumenttillval förra året. Utgifterna för forskning och utveckling steg till 170,7 miljoner euro, vilket motsvarar 7,6 procent av försäljningen. Innovationens betydelse för Endress+Hauser återspeglas i 261 nya patentansökningar. Digitalisering spelar också en allt viktigare roll.

Förbättringar på intäktssidan

Endress+Hauser förbättrade sitt rörelseresultat med 15,0 procent till 251,7 miljoner euro. Kärnverksamhetens rörelseresultat steg med 24,9 procent till 275,6 miljoner euro. Nettointäkterna steg med 34,2 procent till 209,1 miljoner euro. Avkastningen på försäljning steg med 2,0 procentenheter till 12,3 procent. Däremot sjönk soliditeten med 0,3 procentenheter till 70,2 procent på grund av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerade 138,7 miljoner euro över hela världen.

Toppbetyg i hållbarhet

”Som ett familjeföretag är det vårt mål att växa hållbart”, underströk VD:n Matthias Altendorf. Ett av de strategiska nyckelvärdena för att mäta resultat är EcoVadis riktmärke som betygsätter leverantörens hållbarhet. Under 2017 fick Endress+Hauser 66 poäng av 100 möjliga och hamnade därmed bland de bästa två procenten av alla utvärderade företag. Endress+Hauser skapade 296 nya arbetstillfällen under 2017, betydligt fler än planerat. Vid årsslutet jobbade 13 299 personer inom koncernen.

Stabila utsikter för innevarande år

Endress+Hauser har fått en god start i år med en stark ökning av inkommande ordrar. Koncernen planerar för en medelstor ensiffrig tillväxt och vinstmarginalen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå utan extrema ansträngningar. 223 miljoner euro har vikts för investeringar och koncernen planerar att skapa upp till 500 nya arbetstillfällen över hela världen. ”Vi förväntar oss att 2018 blir ännu ett bra år för Endress+Hauser”, sade Matthias Altendorf.

Servicetjänster håller på att bli en allt viktigare aspekt för Endress+Hausers verksamhet. ©Endress+Hauser

Servicetjänster håller på att bli en allt viktigare aspekt av Endress+Hausers verksamhet. Servicetjänster för kalibrering är särskilt hett efterfrågade.

Industriella ”Internet of Things”-applikationer gör framsteg på processteknikområdet. ©Endress+Hauser

Industriella ”Internet of Things”-applikationer gör framsteg på processteknikområdet. Endress+Hauser har lanserat en första digitala servicetjänst för automatiserad analys och hantering av enheter i drift.

Endress+Hauser lanserade 57 nya produkter förra året, inklusive iTHERM TrustSens-temperaturgivaren. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lanserade 57 nya produkter förra året, inklusive den självkalibrerande iTHERMTrustSens-temperaturgivaren, som fick Hermes-priset, en av Tysklands främsta innovationsutmärkelser.

Endress+Hauser öppnade sin tredje fabrik i Suzhou i Kina. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser öppnade sin tredje fabrik i Suzhou i Kina. Den omfattar en av världens största och mest moderna flödeskalibreringsanläggning.

Det nya försäljningscentret i Belgien understryker betydelsen av ett hållbart tankesätt. ©Endress+Hauser

Mer utrymme, mindre energi. Det nya försäljningscentret i Belgien understryker betydelsen av ett hållbart tankesätt inom Endress+Hauser.

Klaus Endress och Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, ordförande i styrelsen (till vänster) och Matthias Altendorf, VD för Endress+Hauser-koncernen.

Kontakt