Framtidens distributionskedja

"Internet of Things" för dina Inventory Control-lösningar

För att kunna fatta effektiva beslut krävs högkvalitativa realtidsdata tillgängliga online. Från enkel övervakning och visualisering av tankar och silos, till övervakning i global skala: Våra modullösningar för Inventory Control garanterar fullständig lageröversikt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan var som helst i världen. Vi hjälper dig att reducera komplexiteten i logistik- och distributionskedjan, ett problem som många företag inom olika branscher brottas med.

Fördelar

  • Transparenta beslut: Förbättra materialtillgängligheten inom företaget och fatta transparenta affärsbeslut tack vare helt skalbara lösningar för lagerövervakning.

  • Mätinstrument för alla applikationer: Som experter på nivåmätning kan vi erbjuda instrumentering som passar perfekt för ditt företags behov. Vad du än tänker mäta, har vi det du behöver.

  • Förbättrad produktivitet: Öka din produktivitet med fullständig lageröversikt dygnet runt, alla dagar i veckan. Våra möjligheter till integrering och våra programvarulösningar för lagerstyrning gör det möjligt för olika aktörer att samarbeta och fatta gemensamma affärsbeslut.

  • Minskade kostnader för logistik och lagerhållning: Enkel hantering både av komponenter och din anläggning leder till besparingar inom kapital- och driftskostnadsfaserna i anläggningens livscykel.

  • Service- och engineeringstjänster: Oavsett bransch eller var i världen du befinner dig så finns vår globala servicestyrka med över 1 000 experter strategiskt placerade nära dig för att kunna hjälpa dig uppnå dina mål.

Från sensor till styrelserum

Arkitekturen för Inventory Control är ganska enkel: Allt som krävs är fältinstrument, gateways och det rätta mjukvarupaketet. Och, naturligtvis, en samarbetsparter som går att lita på när det gäller konfigureringen av komponenter och system. Med vårt sortiment av mätinstrument, gateways och programvara kan vi skräddarsy en lösning som passar perfekt för era behov:


Fieldgate FXA42 >>>Connect Sensor FXA30 >>>
SupplyCare Hosting SCH30 >>>
SupplyCare Enterprise SCE30B >>>

Enkel visualisering av silos och tankar

Inom tillverkningsindustrin är det vanligt att lagerstockens värde inte mäts och visas på ett konsekvent sätt i realtid. Det resulterar i att lagerdata ofta behandlas manuellt, vilket leder till datafel och dubbelarbete. Detta leder ofta till för stora lager, höga lagerkostnader och beslut som fattas utifrån känsla istället för fakta. Våra lösningar för Inventory Control säkerställer enkel övervakning och visualisering av tankar och silos för att lösa dessa vanliga problem.

Central lagerövervakning av flera anläggningar

Idag söker sig företag till nya regioner för att sänka kostnaderna och för att utveckla nya affärsmöjligheter. Om du kan samla in realtidsdata över lagerstatus från hela världen, har du de bäst förutsättningarna att utnyttja befintligt lager och minska de uppbundna lagerkostnaderna. Våra lokala gränssnitt och SupplyCare ger dig exakt information i realtid för välgrundat beslutsfattande genom hela företaget.

Vendor Managed Inventory – leverantörsstyrda lager

Den automatiserade och effektiva hanteringen av affärsprocesser behöver inte begränsas till enbart företaget. Genom samarbete med affärspartner kan effektivare affärsmodeller utvecklas. En sådan modell är Vendor Managed Inventory (VMI) – leverantörsstyrda lager – där leverantören är ansvarig för påfyllning och leverans av material till kunderna.

SupplyCare ©Endress+Hauser
Fieldgate FXA42 ©Endress+Hauser
Connect Sensor FXA30 ©Endress+Hauser