Endress+Hauser växer rejält

Koncernens omsättning uppgår till nästan 2,5 miljarder euro

Endress+Hauser uppvisade en stark tillväxt inom alla regioner, sektorer och produktområden under 2018. Branschens pågående digitalisering och den positiva utvecklingen på den internationella marknaden gav vind i seglen. Koncernens försäljning och vinst ökade. Företaget har investerat mycket och skapat hundratals jobb världen över.

”Sammanfattningsvis var 2018 ett bra år för Endress+Hauser globalt”, förklarade koncernchef Matthias Altendorf på koncernens årliga mediakonferens i Basel. Koncernen ökade nettoförsäljningen med 9,5 % till 2,455 miljarder euro, trots motvind i form av valutakurser. Uttryckt i lokala valutor växte försäljningen med 12,7 %.

USA intar förstaplatsen

Verksamheten gynnades av den starka ekonomiska situationen inom processautomation. Fortsatt hög efterfrågan från privata konsumenter, liksom stigande olje- och råvarupriser, bidrog till en solid tillväxt. Efter flera år med ganska begränsade investeringar gjorde storskaliga projekt comeback. Enligt finansdirektör Dr Luc Schultheiss har Endress+Hausers resultat ”överträffat branschgenomsnittet”.

Endress+Hauser har gjort fantastiska framsteg i Europa. Verksamheten var också dynamisk i Afrika och Mellanöstern, liksom i Asien och Stillahavsområdet. Starkast var tillväxten emellertid i Nord- och Sydamerika. ”Efter 65 år har USA ersatt Tyskland som vår största försäljningsmarknad”, sa Matthias Altendorf. Kina har också växt med över 10 %. ”Om den här trenden håller i sig kan Kina snart knipa förstaplatsen”, tillade Altendorf.

Vinsten ökar markant

Växlingarna på valutamarknaden dämpade inte bara försäljningsökningen, de krympte också kostnadsstrukturerna, trots betydande kostnadsökningar på materialsidan. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31,4 % till 330,6 miljoner euro. Även om det inte finns någon tydlig engångsinkomst under 2018, till skillnad från föregående år, ökade vinsten före skatt (EBT) med 14,6 % till 315,7 miljoner euro. Avkastningen på försäljning (ROS) steg med 0,6 procentenheter till 12,9 %.

Nettoinkomsten steg med 11,2 % till 232,5 miljoner euro, motsvarande en effektiv skattesats på 26,4 %, vilken ökade under föregående år pga. förändringar av vinstens sammansättning. Soliditeten nådde 71 %, en ökning med 0,8 %. Koncernen har inga större banklån.

Innovationer för en digital framtid

Endress+Hausers tillväxt har främjats av en mängd olika uppfinningar. Företaget släppte 54 nya produkter på marknaden förra året. Kostnaden för forskning och utveckling steg till 184,2 miljoner euro, vilket motsvarar 7,5 % av försäljningen. Företaget ansökte om 287 patent 2018. Vid årets slut innehade Endress+Hauser nästan 7 800 patent och andra immateriella rättigheter.

Cirka en tredjedel av de nya patenten rörde IIoT, digital kommunikation, felsökning och elektronik. ”Digitalisering genomsyrar alla områden”, underströk Matthias Altendorf. Förutom de 1 000 aktiva som arbetar vid koncernens kompetenscenter med utveckling, har koncernen också upprättat en rad startup-företag som också arbetar med produkter, lösningar och tjänster för den digitala framtiden. Endress+Hauser har också ett nära samarbete med branschpartners, som programvaruexperten SAP.

En annan bidragande orsak till tillväxten var processanalys. ”Verksamhetsområden med optiska analysatorer gick mycket bra”, sa Matthias Altendorf. Endress+Hauser upprättade ett europeiskt supportcenter för avancerade analysatorer i den franska staden Lyon. Nätverket med säljspecialister inom detta område växer i Europa. Altendorf hoppas på ytterligare impulser som kan främja det här verksamhetsområdet.

Hundratals nya jobb

Den positiva utvecklingen gjorde skapade många nya jobb. En ökning med 629 personer jämfört med föregående år. Ökningen skedde framförallt inom produktionen och produktionsrelaterade områden, men även inom serviceenheterna. Företaget skapade 200 nya jobb bara i Basel-regionen.

Endress+Hauser har investerat nästan 750 miljoner euro under en femårsperiod, ”helt och hållet finansierat genom företagets egna tillgångar,” som finansdirektör Luc Schultheiss påpekade. 2018 pumpade man in 158,6 miljoner euro i byggnader, maskiner och IT. De två största projekten omfattar expansionen av fabrikerna i Reinach i Schweiz och Maulburg i Tyskland. Koncernen har också inlett ett stort projekt i USA som samlar ihop försäljnings-, service- och supportorganisationerna för amerikanska gulfkusten i Houston, Texas.

Toppnoterad hållbarhet

”Som ett familjeägt företag är hållbar utveckling viktigt för oss”, understryker Matthias Altendorf. En av de strategiska indikatorerna är den årliga EcoVadis-mätningen, där företag bedöms utifrån sitt hållbarhetsarbete. Under 2018 fortsatte Endress+Hauser att förbättra sig, med 68 av 100 möjliga poäng. Det ger en placering i de övre 5 % av jämförelsegruppen. Endress+Hauser planerar att använda EcoVadis-plattformen när man så småningom ska utvärdera sina egna leverantörer.

”Vi tycker att det är viktigt för Endress-Hausers framtid att medlemmar av aktieägarfamiljen arbetar i företaget även framöver”, sa Klaus Endress, President of the Supervisory Board. ”Det stärker banden mellan familjen och företaget.” Därför fattades ett beslut om att det ska vara tillåtet för medlemmar i familjen att arbeta på alla nivåer i företaget. I Familjestadgan finns tydliga riktlinjer: kandidater som väljer att arbeta i företaget får starkt stöd hos Familjerådet.

Fortsatt solid tillväxt

2019 har börjat bra för Endress+Hauser. Inkommande ordrar och nettoförsäljningen för koncernen ligger gott och väl över föregående års nivåer. Företaget räknar dock med att trenden saktar in under årets andra halva. ”Vi förväntar oss fortfarande en solid tillväxt i på 4–6 %” säger Luc Schultheiss. Enligt finansdirektören planerar företaget att investera 260 miljoner euro i år, och förutsatt att verksamheten fortsätter att gå bra kommer det att skapas 500 nya jobb världen över.

Ökande digitalisering i branschen stimulerade Endress+Hauser 2018. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser växte inom alla regioner 2018. Den ökande digitaliseringen i branschen bidrog till förra årets stimulans.

Endress+Hauser är en av de grundande medlemmarna i Open Industry 4.0 Alliance. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser är en av de grundande medlemmarna i Open Industry 4.0 Alliance, där det molnbaserade IIoT-ekosystemet Netilion ingår.

Ett team med forskare och utvecklare arbetar med framtidens sensorer och teknik. ©Endress+Hauser

Ett tvärvetenskapligt team med forskare och utvecklare vid sensorautomationslabbet i Freiburg, Tyskland, arbetar med framtidens sensorer och teknik.

Koncernen hade närmare 14 000 anställda vid slutet av 2018. ©Endress+Hauser

Koncernen hade i slutet av 2018 en personalstyrka på närmare 14 000, vilket är 600 fler medarbetare än året före. Personalstyrkan ökade särskilt inom produktions- och serviceområdena.

Endress+Hauser lanserade ett praktikantprogram i Indien. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lanserade ett praktikantprogram i Indien, och planerar att expandera det till USA och Kina.

Klaus Endress och Matthias Altendorf 2019 ©Endress+Hauser

Klaus Endress, styrelseordförande (till vänster) och Matthias Altendorf, koncernchef för Endress+Hauser-koncernen.

Klaus Endress, styrelseordförande ©Endress+Hauser

Klaus Endress, styrelseordförande inom Endress+Hauser-koncernen.

Matthias Altendorf, koncernchef för Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, koncernchef för Endress+Hauser.

Luc Schultheiss, finansdirektör inom Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, finansdirektör inom Endress+Hauser-koncernen.

Dr Andreas Mayr, verksamhetschef inom Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Dr Andreas Mayr, verksamhetschef inom Endress+Hauser-koncernen.

Jörg Stegert, HR-ansvarig inom Endress+Hauser-koncernen. ©Endress+Hauser

Jörg Stegert, HR-ansvarig inom Endress+Hauser-koncernen.

Kontakt