Värnar om innovationsandan

236 nya patentansökningar 2013

Varje år investerar Endress+Hauser globalt över fem miljoner euro för att skydda immateriell egendom. Detta stärker koncernens position gentemot konkurrenterna – och sporrar företagets innovatörer. Strategin har visat sig framgångsrik: 2013 skickade Endress+Hauser in 236 nya patentansökningar. Det sammanlagda antalet beviljade patent och patentansökningar är nästan 5700.

”Vi arbetar inom en mycket konkurrensutsatt bransch” säger Michael Ziesemer, operativ chef i Endress+Hauser-koncernen. ”Vår konkurrensfördel säkras av innovativa produkter – och vi kan vi skydda dessa innovationer genom ta patent på ett mycket tidigt stadium.” Michael Ziesemer som sitter i koncernens Executive Board och är patentansvarig, är därför nöjd med förra årets 236 patentansökningar; sex fler än 2012.

Det mellanstora företaget ligger i topp när det gäller europeiska patentansökningar inom mätteknik. Endress+Hauser gör omfattande investeringar i forskning och utveckling inom alla verksamhetsområden. Av de 720 medarbetare som arbetar inom detta område var 365 involverade i en patentansökan under förra året.

Tyskland och EU, USA och Kina är de länder där Endress+Hauser har sökt patent och där de flesta patent beviljats. Endast en tredjedel av dessa patent används i praktiken förklarar Angelika Andres. Därför går man regelbundet igenom patentportföljen och håller ett öga på marknader som minskar i betydelse: ”Ju äldre patenten blir, desto högre avgifter.”

Patent – som en skyddande mur

Även om 70 procent av patenten inte används i praktiken har de en ekonomisk betydelse – ”för att avvärja attacker från konkurrenterna” förklarar Michael Ziesemer. Från tid till annan hävdar konkurrenter att deras industriella upphovsrätt har kränkts. ”En stor patentportfölj fungerar som en skyddande mur”, säger koncernens operative chef. Ju fler patent ett företag kan lägga fram, desto bättre förutsättningar vid en eventuell tvist. ”Våra patent är vår försäkring.”

Endress+Hauser-medarbetare diskuterar sina innovationer. ©Endress+Hauser

Samlad innovationskraft: Endress+Hauser-koncernen bjöd in alla medarbetare som ansökte om patent 2013 till innovatörsmötet i Freiburg, Tyskland.

Endress+Hauser-medarbetare som ansökt om patent 2013 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser uppmärksammar sina innovatörer: koncernen bjöd in alla medarbetare som ansökte om patent 2013 till innovatörsmötet i Freiburg, Tyskland.

Kontakt