Innovationsförmågan är fortfarande hög

Endress+Hauser koncernen registrerade 261 patent under 2017

Endress+Hauser skickade in 261 patentansökningar under 2017. Företaget innehar idag totalt 7 479 aktiva äganderätter runt om i världen. Innovatörerna hyllas vid koncernens årliga Innovators’ Meeting.

Under 2017 återinvesterade Endress+Hauser-koncernen återigen över sju procent av sin försäljning i forskning och utveckling. ”Med 261 patentregistreringar och 467 godkända patent är innovationsförmågan återigen hög i år”, säger Angelika Andres, chef för patentavdelningen vid Endress+Hauser. En stor del av utvecklingen har skett inom teknologier för vätskeanalys och nivå- och flödesmätning.

”För att stärka koncernens ställning i vår konkurrensutsatta miljö, skyddar vi våra innovationer med patent vid ett mycket tidigt stadium”, säger Dr Andreas Mayr, koncernchef för marknadsföring och teknologi vid Endress+Hauser. Under 2017 presenterade Endress+Hauser 57 nya produkter på marknaden, inklusive den självkalibrerande iTHERM TrustSens-temperaturgivaren och Promass Q, som levererar exakta mätvärden för massflöde, volymflöde och densitet.

Stärka innovationsandan

Förutom omfattande aktiviteter inom forskning och utveckling är ett nära samarbete med utvalda universitet och forskningsinstitut en annan faktor som hjälper Endress+Hauser-koncernen att hålla innovationsnivån hög. Företaget har också upprättat ett laboratorium för sensorautomation vid universitetet i tyska Freiburg, där ett team vetenskapsmän, forskare och utvecklare kommer att skapa innovativ sensorteknologi för koncernen.

Årligt erkännande

Endress+Hauser, leverantörer av mätteknik och automationslösningar, sätter av tradition stort värde på forskning och utveckling. Medarbetare som har bidragit i stor grad till en patentregistrering bjuds in till det årliga Innovators’ Meeting. Patent med särskilt stor inverkan på verksamheten belönas med särskilda pris. I år hölls eventet i mitten av april i tyska Denzlingen nära Freiburg.

Innovationsförmågan är fortfarande hög: Endress+Hauser koncernen registrerade 261 patent under 2017 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser-innovatörer hyllades i år vid Innovators’ Meeting i Denzlingen, nära Freiburg.

Kontakt