Flera olika enheter installerade? Enklare driftsättning tack vare HMI

Med vårt standardiserade användagränssnitt, Human Machine Interface (HMI), utförs uppgiften snabbt och enkelt

Endress+Hauser har utvecklat ett driftskoncept som erbjuder uppgiftsorienterade åtgärder. Oavsett mätteknik har enheten samma "look and feel". Alla våra enheter är anpassade till det här konceptet. Samma koncept tillämpas på kommunikationsmjukvaror och interaktionen med enheterna fungerar på samma sätt, oavsett om det sker lokalt eller via kommunikationsmjukvaran.

Enkelhet + säkerhet + tillförlitlighet

Språkval och inställningar för display och kommunikationsmjukvara utgör menyn "Display/Operation"som är tillgänglig för alla som behöver läsa av data. Enheterna erbjuder en uppgiftsorienterad vy med parametrar, t.ex. en "diagnostik"-meny för underhållspersonal. Oavsett uppgift kan du vara säker på att täcka in alla aspekter av den utan att det kommer att påverka inställningarna utanför ditt användningsområde. Användarspecifika menyer och integrerad hjälp ökar säkerheten under drift.

Tydlig diagnos- och underhållsinformation

Den inbyggda programvaran innehåller tillförlitlig diagnostik för enheten och processen med ikoner och text i enlighet med Namur NE 107: upptäckt av en tom givare, en icke-homogen vätska, slitage, korrosion eller påbyggnad osv. Enheten visar vilken åtgärd som måste vidtas; tydliga textmeddelanden möjliggör snabba och säkra serviceingrepp.

Optimal datatillgänglighet

Historiken lagras i händelseloggen på en HistoROM; med faktiska data kan diagnosen fastställas oberoende av påståenden som "Jag har inte ändrat något…" från operatören. Tack vare HistoROM-konceptet kan du automatiskt överföra data efter ett modulbyte. Och trendanalyser sparar tid vid behov av processoptimering.

Läs mer om vårt användargränssnitt HMI (Human Machine Interface) för enhetlig drift

Guidad parameterisering via ''make-it-run''-wizards för snabb & tillförlitlig grundinställning ©Endress+Hauser