Endress+Hauser bygger på innovation: var 16:e medarbetare jobbar med forskning

Förra året registrerade Endress+Hauser fler patent än någonsin tidigare. Det familjeägda företaget visar hur man kan nå framgång med innovativa produkter.

Endress+Hauser, specialisten inom automation och mätinstrumentering, har över 700 anställda inom forskning och utveckling. De hjälper kunder över hela världen att göra sina processer säkrare, effektivare och skonsammare mot miljön.

Endress+Hauser-koncernens patentavdelning kan inte klaga på brist på arbete: aldrig tidigare har forskare och utvecklare inom Endress+Hauser-koncernen registrerat så många nya uppfinningar som förra året. Under 2014 kom totalt 337 bidrag från arbetsgrupper på olika anläggningar och platser, varav 259 prövades och patentregistrerades av Endress+Hauser.

Nu överstiger antalet aktiva industriella upphovsrätter 6 000 – ännu ett tecken på den obrutna innovationskraften hos den globala koncernen. Det är framför allt inom mätteknik för flöde, nivå och analys som det familjeägda företaget har registrerat flest tekniska produkter.

”Innovativa produkter som ger våra kunder högre värde är vår främsta styrka, särskilt när det ekonomiska läget är instabilt”, säger Michael Ziesemer, vice VD för Endress+Hauser-koncernen. ”En uppfinning är inte en uppfinning förrän den har lyckats på marknaden.” Endast cirka 30 procent av alla patent når ekonomisk relevans – i många fall först efter många år.

Men det är av yttersta vikt för koncernens tillväxt. ”Att så tidigt som möjligt skydda arbetet är vår livförsäkring”, berättar Michael Ziesemer.

Innovators’ Meeting

Var 16:e person inom Endress+Hauser-koncernen är på ett eller annat sätt anställd inom forskning och utveckling, och arbetar varje dag med att lösa problem – nya och gamla – inom mät- och automationsteknik. En viktig del av Endress+Hausers innovationsprocess är det som kallas kundparlamentet: våra experter träffar kunder från olika industrisektorer för att diskutera deras behov och krav.

”Att lära sig av kunderna – det har alltid varit en viktig princip för Endress+Hauser”, säger Michael Ziesemer. Vår företagskultur odlar och befrämjar forskningen och stödjer uppfinnare och innovatörer vid det årliga Innovators’ Meeting, som i år hålls i Muttenz, Schweiz. Alla 344 som medverkade i 2014 års patentansökningar är inbjudna. Värdefulla priser delas ut till patent med särskilt stor ekonomisk potential.

Morot för den nyfikne: varje år belönar Endress+Hauser-koncernen sina innovatörer. ©Endress+Hauser

Morot för den nyfikne: varje år belönar Endress+Hauser-koncernen sina innovatörer.

Kontakt