Flödesmätning för framtiden - Proline 300/500

Välj nya generationens flödesmätare för ännu högre säkerhet, produktkvalitet och processtillgänglighet i din anläggning

I nästan 40 år har Endress+Hauser erbjudit ett av världens mest heltäckande produktsortiment för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga. Det är i hög grad de populära Proline-flödesmätarna som har bidragit till framgångarna. Nu lanseras en helt ny generation Proline-mätare med unika funktioner för att säkerställa ännu högre säkerhet, produktkvalitet och processtillgänglighet.

Inom många branscher ställs det allt högre krav på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Processoperatörer kämpar med högre omkostnader och ökat tryck från konkurrenterna. Därutöver är det omöjligt att låta "Industri 4.0" passera obemärkt förbi, med alla nya möjligheter till digital sammanlänkning som vinner mer och mer mark inom processautomation. Utifrån dessa förutsättningar påbörjades vidareutvecklingen av de populära Proline-flödesmätarna.

©Endress+Hauser

Multivariabel och sensorer av hög kvalitet

Som en modern och avancerad transmitter kan Proline 300/500 kombineras fritt med alla Promass- och Promagflödesmätare (Coriolis resp. elektromagnetisk). Beroende på mätprincip kan flera processvariabler mätas samtidigt med en och samma instrument. Med mätprincipen Coriolis går det att mäta massflöde, volymflöde, densitet, koncentration, viskositet eller temperatur, medan den elektromagnetiska mätprincipen kan mäta volymflöde, temperatur och konduktivitet. Varje enhet kontrolleras av ackrediterade och fullt spårbara kalibreringsanordningar (ISO/IEC 17025) före leverans, vilket är världsunikt!

Mer information och ökad tillgänglighet

Proline 300/500 är utrustad med unika funktioner som ger användaren inblick i processen. Det är inte enbart möjligt att hämta instrument-, diagnostik-, service- och processdata via kontrollrummet, utan samma information finns nu också tillgänglig direkt i fält tack vare en integrerad webbserver inuti instrumentet. Det gör det möjligt att direktansluta till en bärbar dator utan behov av ytterligare hård- eller mjukvara. Omfattande fjärråtkomst av data är också möjlig via trådlöst WLAN, något som kommer att förenkla framtida service och underhåll.

Heartbeat Technology – ditt fönster mot processen

Med Heartbeat Technology erbjuder de nya flödesmätarna unika diagnostikmöjligheter från mätrör till utsignal. Tekniken som är attesterad av TÜV gör det möjligt att utföra en certifierad och spårbar intern verifiering enligt ISO 9001 utan behov av externa verktyg. Verifiering kan startas via fjärråtkomst och utan påverkan på processen. Användaren kan snabbt få dokumentation på att mätaren överensstämmer med specifikationerna, vilket minskar risker och säkerställer produktkvaliten. Det innebär att det går att förlänga kalibreringscykeln på kritiska mätpunkter, vilket sparar både tid och pengar

©Endress+Hauser

Förberedd för Industri 4.0

Proline 300/500 har ett mycket stort urval av signalutgångar och protokoll: HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP och PROFINET. Detta säkerställer att alla flödesmätare från Endress+Hauser enkelt och problemfritt kan integreras i befintliga infrastrukturer eller automationssystem. Tack vare det konstanta flödet av diagnostik och mätdata – från flödesmätaren till processens styrsystem – erbjuds operatören nya möjligheter som säkerställer en säker och omfattande processtyrning.

Proline 300/500 - flödesmätning för framtiden

Heartbeat-verifiering

Kontakt

Ladda ner