Endress+Hauser banar väg för framtiden

Rekordhöga siffror för nettoomsättning, vinst, antal anställda och investeringar

Endress+Hauser-koncernen ökade sin nettoomsättning med mer än 7 procent till drygt 1,8 miljarder euro under förra året. Medan utländska valutakurser drog ner tillväxten, bidrog förvärv, särskilt inom analysområdet, till ett positiv resultat. Förutom satsningar på nya marknader var förändringen i koncernledningen den stora händelsen 2013.

Koncernen åstadkom ett rekordrörelseresultat på 277 miljoner euro, liksom det bästa nettoresultatet någonsin på 187 miljoner euro. Koncernen investerade ca 130 miljoner euro i sin globala produktion och i sin försäljningsorganisation. I slutet av 2013 hade företaget 11 919 medarbetare. Av 1853 nytillkomna anställningar världen över, har 1300 tillkommit från uppköp och 550 genom organisk tillväxt inom koncernen.

Bryter ny mark på laboratorieanalys-området

Koncernens finansiella nyckeltal påverkas markant av förvärv. Förutom övertagandet av verksamheten och medarbetare hos en före detta representant i Indonesien och köpet av amerikanska Kaiser Optical Systems, är aktieförvärvet i Analytik Jena en avgörande faktor. Med detta aktieförvärv får Endress+Hauser in en fot på laboratoriemarknaden. Aktieförvärvet påverkade soliditeten som minskade med över 2 punkter till 67,8 procent.

Förändring i ledningsgruppen

För det familjeägda företaget var förändringen i ledningen i slutet av året av stor betydelse. Klaus Endress som är son till företagets grundare och har lett Endress+Hauser-koncernen sedan 1995 tog plats i styrelsen och ersatte Klaus Riemenschneider som ordförande. Koncernens nya verkställande direktör är Matthias Altendorf, med 25 års erfarenhet av Endress+Hauser och tidigare vd för kompetenscentret för nivå- och tryckmätning i Maulburg, Tyskland.

Försiktig start på det nya året

För 2014 har Endress+Hauser som målsättning en nettoomsättning på över 2,1 miljarder euro – ett plus på över 15 procent tack vare förvärv. Förutom de nya affärsområdena planeras en organisk tillväxt på ca 9 procent. Företaget tänker skapa 500 nya jobb och öka soliditeten till över 70 procent igen. Så här långt har det varit en blygsam start på det nya året.

Medarbetare som monterar en flödesmätare på anläggningen i Itatiba/Brasilien. ©Endress+Hauser

Global kompetens: Endress+Hausers produktion förlitar sig på samma höga kvalitetsstandarder över hela världen – som här på den nya anläggningen i Itatiba/Brasilien.

Kund och ingenjör från Endress+Hauser i samspråk på en tank. ©Endress+Hauser

I ögonhöjd: med skräddarsydda lösningar hjälper Endress+Hauser sina kunder vid projektering av industriella processer.

Endress+Hauser-koncernens verkställande styrelse ©Endress+Hauser

Förenade krafter för framgång: medlemmarna i Endress+Hauser-koncernens verkställande styrelse.

Matthias Altendorf, verkställande direktör för Endress+Hauser-koncernen ©Endress+Hauser

Ser framåt med tillförsikt: Matthias Altendorf började i år som ny verkställande direktör för Endress+Hauser-koncernen.

Praktikant som polerar en metalldetalj. ©Endress+Hauser

Med passion för framgång: Endress+Hauser erbjuder unga människor intressanta jobb, ett brett utbud av utbildningsmöjligheter och möjlighet till avancemang samt en internationell miljö.

Kontakt

Ladda ner